Polki 2021. Nowe wartości na nowe czasy

Jaka jest Polka 2021? Jak postrzega siebie, co jest dla niej najważniejsze, jakimi wartościami kieruje się w życiu, o czym marzy? Czy różni się pod tymi względami od matek i babek. Na te oraz wiele innych pytań odpowiada raport "Polki 2021. Nowe wartości na nowe czasy"*, który powstał na zlecenie Gedeon Richter Polska Sp. z o. o. zrealizowany w maju 2021 przez Mobile Institute.

Z odpowiedzi respondentek wyłonił się obraz współczesnej Polki jako kobiety szczęśliwej i lubiącej siebie. Ponad połowa badanych (55%) przyznała, że jest zadowolona z sytuacji, w której się obecnie znajduje.

Polki twierdzą, że najważniejsze są dla nich: zdrowie (51%), rodzina (45%), przy czym 41% badanych stwierdziło, że praca jest dla nich tak samo ważna jak rodzina. Kobiety często wskazywały też na takie wartości jak: solidarność (30%) oraz przyjaźń i wolność wyboru. Z odpowiedzi wynikało, że Polki nie lubią odgórnych zakazów i nakazów (przeszkadzają 38%), choć 34% badanych przyznaje, że są konieczne, dla utrzymania porządku społecznego. Wśród ograniczeń, które dostrzegają w swoim życiu najczęściej wymieniają: kredyt oraz nadmiar obowiązków domowych.

Jedną z ważnych dla Polek wartości okazała się również niezależność. Uwagę zwraca fakt, że kobiety rozumieją to pojęcie trochę inaczej niż płeć przeciwna. Dla nich niezależność to wolność, swoboda w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Natomiast według mężczyzn niezależność to posiadanie własnego zdania i gotowość do jego obrony.

Jak postrzegamy siebie?

Współczesne Polki lubią siebie (66%). Przeciwnej odpowiedzi udzieliła 1/3 badanych, najczęściej (45%) były to przedstawicielki pokolenia Young Millenials (26-31 lat).

Większość badanych widzi siebie jako osobę serdeczną, ambitną, stanowczą, ale jednocześnie wrażliwą, miłą i spokojną. Nie jest to jednak taki zestaw cech charakteru, który imponuje wszystkim badanym. W codziennym życiu przeszkadza nam nerwowość i brak umiejętności zachowania spokoju. Uważamy, że brakuje nam konsekwencji, zdecydowania, sprytu. Pragniemy też więcej niezależności.

Najczęściej boimy się samotności.

Co jest dla nas naprawdę ważne?

Wśród kluczowych wartości Polki wymieniają najczęściej:

  • zdrowie (51%)
  • rodzinę (45%)
  • solidarność (30%)

Respondentki wysoko oceniły także: honor (za ważną wartość uznaje go 20% respondentek), przyjaźń (19%), szczerość (17%) i wolność (15%).

Wysoką lokatę w kobiecym rankingu wartości zajmuje także relaks (14%) i rozwój (13%) zarówno osobisty (rozwijanie samoświadomości i kompetencji społecznych, a także pasji, hobby, zainteresowań), jak i zawodowy (dokształcanie się, awansowanie).

Prawie 80% respondentek przyznało, że byłoby podekscytowane awansem na odpowiedzialne stanowisko. Nie są to tylko marzenia. Wiele kobiet prowadzi działania ukierunkowane na realizację swoich zawodowych aspiracji. Co trzecia badana czuje potrzebę dokształcania się, z czym większość (66%) uczy się samodzielnie poprzez czytanie specjalistycznych książek, uczestniczenie w webinarach, dodatkowych kursach.

Córki, matki, babki - czy to samo jest dla nas ważne?

Najważniejsze dla Polek wartości to: zdrowie (51%), rodzina (43%) i solidarność (30%). Jednak po głębszej analizie danych, wyraźnie widać, że różnią się one w podziale na pokolenia.

Kobiety z pokolenia Z i Milennials na pierwszym miejscu zdecydowanie stawiają zdrowie. W najmłodszym pokoleniu jako druga, co do ważności wartość, zostaje wymieniona solidarność. Milennialki natomiast zwracają uwagę na rodzinę. Kobiety z pokolenia Xennials uznają tę wartość za najważniejszą, lecz zdrowie nadal plasuje się na wysokiej - drugiej pozycji. Dla pokolenia X najbardziej znaczącą wartość stanowi rodzina. Kobiety z pokolenia Silver Power podkreślają wagę wartości jaką jest solidarność, jednak zdrowie nadal zajmuje pierwszą pozycję.

Na przestrzeni pokoleń wyraźnie widać, jak zmienia się pogląd kobiet na rzeczy, których nie wypada im robić.

Kobiety z pokolenia Silver Power odpowiadają najczęściej, że nie wypada im mieć wielu partnerów i żyć w konkubinacie, palić papierosy, ubierać się odważnie i nie mieć dzieci. Ich wnuczki i prawnuczki z pokolenia X, są we wszystkich tych kwestiach znacznie bardziej liberalne. Ponad 40% nie zgadza się z żadnym z tych stwierdzeń.

Po pierwsze ZDROWIE

Polki deklarują, że zdrowie jest dla nich najważniejsze, jednak głębsza analiza odpowiedzi zawartych w ankietach pokazuje, że od deklaracji daleko do czynów. Wiele Polek traktuje dbałość o zdrowie zbyt powierzchownie.

Wprawdzie 65% kobiet przez pojęcie „zdrowie" rozumie zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, to jednak okazuje się, że w praktyce dostatecznie nie dbają ani o jedno, ani o drugie. Z ankiet wynika, że aż połowa Polek nie bada się regularnie.

Podobnie jest ze zdrowym odżywianiem. Choć 55% Polek twierdzi, że zdrowo się odżywia, to jednak dla 71% badanych kobiet zdrowe odżywianie sprowadza się do robienie przetworów i picia większej ilości wody, a to stanowczo za mało.

Polki przyznają, że doświadczają na co dzień dużo stresu i bywają przemęczone. Swój poziom codziennego stresu oceniają na 6.61(w skali od 0 do 10), a poziom zmęczenia na 5.88.To dziwi,

bo na liście życiowych priorytetów umieszczają często relaks. To wskazuje na dużą świadomość dotyczącą negatywnego działania stresu na życie i zdrowie i samopoczucie, ale jednocześnie to, że nie wykorzystują tej wiedzy w praktyce. Relaks stanowi skuteczną odtrutkę na codzienny stres, którego wszystkie doświadczamy próbując jak najlepiej realizować się we wszystkich rolach społecznych, jakie narzuca nam życie.

Polki pod pojęciem relaksu rozumieją najczęściej: spacer, oglądanie filmów i seriali, czytanie książek, spędzanie czasu z rodziną, rozmowa z przyjaciółką. To pojęcie kojarzy się im także z wakacjami, spędzanie m czasu na działce lub „nicnierobieniem" we własnym mieszkaniu. Rzadko kojarzymy relaks z aktywnością fizyczną, jogą, treningiem uważności. Idea slow life nie jest bliska 45% kobiet i aż 39% z nich nie wie czym ta idea jest.

Niepokoi fakt, że aż 78% kobiet przyznaje, że nie potrafi się zrelaksować.

Po drugie RODZINA

Polki deklarują, że drugą co do ważności wartością, zaraz po zdrowiu jest dla nich rodzina, przy czym 41% na równi z rodziną traktuje pracę. Znaczącą przewagę rodziny, docenianej ponad karierę widać wśród dojrzałych i doświadczonych kobiet z pokolenia X (47-56 lat). 62% z nich wybiera rodzinę; jedynie 8% stawia zdecydowanie na karierę.

1/3 Polek jest w stanie poświęcić wszystko dla rodziny (głównie pokolenie X (51%) i Silver Power (68%), ok. 70% badanych deklaruje, że wspiera swoich bliskich w potrzebie.

Polskie kobiety poświęcają na sprawy codziennie od 1 do aż 11 godzin.

36% Polek uważa swoją mamę za autorytet. Jednak pomimo tego, że 61% Polek deklaruje, że podziela takie same wartości jak ich mama (dla 15% autorytetem jest tata), ale 55% kobiet nie chciałoby być takie jak mama. Co ciekawe, prawie 50% dziewczyn z pokolenia Z wskazuje właśnie mamę jako swój autorytet, a 63% zdecydowanie chciałaby byś takie jak ona.

To rodzinę Polki wskazują najczęściej jako najważniejszą wspólnotę. Dla najmłodszych kobiet Z oraz z pokolenia Silver Power wspólnotę tworzą także osoby, które łączą wspólne zainteresowania oraz pupile domowi. Dla kobiet z pokolenia X wspólnota to również sąsiedzi.

Po trzecie PRZYJAŹŃ

Więzi przyjacielskie są obok rodzinnych jednym z najskuteczniejszych antidotów na codzienny stres. Posiadanie sieci przyjaciół pomaga nam patrzeć w przyszłość z mniejszym lękiem, bo wiemy, że w razie niepowodzenia czy choroby podadzą nam pomocną dłoń. Wiemy, że na sprawdzonych przyjaciół zawsze możemy liczyć i, że nie zostawią nas w biedzie.

Badanie pokazuje, że Polki doceniają wagę przyjaźni. Cenią swoich przyjaciół najbardziej za to, że potrafią ich pocieszyć i doradzić oraz, że ich nie oceniają. Najmłodsze pokolenie zauważa, że ich przyjaciele zawsze są w stanie ich wysłuchać i zawsze mogą na nich liczyć. Kobiety z pokolenia Old Millennials cenią sobie to, że ich przyjaciele stanowią inspirację. Wśród seniorek najważniejsze jest wsparcie ze strony przyjaciół i możliwość dobrej zabawy.

Podsumowanie

Większość Polek deklaruje, że są zadowolone z życia. Dwie trzecie badanych lubi siebie. Jednocześnie przyznają, że chciałyby być bardziej konsekwentne, zdecydowane, sprytne i czuć się niezależne. Postrachem jest da nich samotność. Dlatego pielęgnują przyjaźnie.

Wśród najważniejszych wartości wymieniają: zdrowie (51%), rodzina (45%) oraz solidarność (30%). Dla 41% badanych na równi z rodziną stawia karierę. Polki raczej czują się wolne. Wśród ograniczeń, które przeszkadzają im w życiu wymieniają najczęściej: kredyt oraz nadmiar obowiązków domowych.

Choć zdrowie jest wartością uniwersalną dla wszystkich badanych pokoleń Polek od Z do Silver Power, to jednak raport ujawnia, że dbanie o nie sprowadza się u ponad połowy z nich wyłącznie do deklaracji. Prawie połowa badanych nie poddaje się regularnie badaniom profilaktycznym, zbyt małą uwagę przywiązuje do zdrowej diety i nie dba dostatecznie o kondycję psychiczną. Polki oceniają swój poziom codziennego stresu na 6.61(w skali od 0 do 10), a poziom zmęczenia na 5.88. Aż 78% kobiet wie, że potrzebują relaksu, ale nie potrafią się zrelaksować. Być może to kwestia braku wiedzy na temat skutecznych metod łagodzenia stresu, a może czasu na ich praktykowanie. Wiele Polek przyznaje, że nie jest w stanie się zrelaksować, dopóki wszyscy domownicy nie są zaopiekowani, nakarmieni i dopóki dom nie jest posprzątany.

Choć najmłodsze Polki, w przeciwieństwie do swoich matek i babek rzadko uważają, że są rzeczy, których nie wypada im robić, to jednak nie negują wartości najważniejszych dla poprzednich pokoleń. Tylko co piąta badana ocenia wartości cenione przez starsze pokolenie jako gorsze w porównaniu z tym, czym one aktualnie kierują się w życiu. Natomiast 15% uważa, że wartości starszego pokolenia były lepsze.