25 listopada Fundacja SEXED.PL otwiera swoją pierwszą linię pomocy SEXED.PL i startuje z kampanią przeciwdziałającą przemocy

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Tego dnia SEXED.PL uruchamia nową formę wsparcia: Linię Pomocy SEXED.PL i rozpoczyna kampanię społeczną przeciwdziałającą przemocy w bliskich związkach, skierowaną do osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy.

720 720 020 to specjalny numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji oraz dla świadków przemocy, pod którym będzie można otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Cel kampanii Linii Pomocy SEXED.PL to WSPARCIE, ZAPOBIEGANIE przemocy, EDUKACJA na temat różnych jej form oraz uwrażliwianie na pierwsze symptomy. Ale nie tylko, to też zachęcenie świadków do niesienia pomocy i reagowania na widok przemocy. Kluczowe, aby ciężar radzenia sobie z odpowiedzialnością za przemoc, nie spoczywał wyłącznie na osobach, które jej doświadczają, ale i sprawujących przemoc oraz otoczeniu, które obserwuje akty przemocy.

 

O kampanii

Linię Pomocy SEXED.PL promują trzy filmy krótkometrażowe. W ich realizację zaangażowała się trójka świetnych reżyserów: Jakub Michalczuk, Jagoda Szelc, Tomasz Wasilewski. Każdy reżyser, biorąc na warsztat temat przemocy w związkach, pokazał inną formę naduz?yc?. Główne role odgrywają znakomici aktorzy: Julia Wieniawa, Jakub Gierszał, Tomek Włosok, Masza Wągrocka, Kamil Nożyński, Marta Nieradkiewicz, Marcin Miodek, Marta Ścisłowicz, stając się Ambasadorami Linii Pomocy SEXED.PL. Zdjęcia to zasługa Michała Englerta i Przemysława Brynkiewicza. Filmy zrealizował dom produkcyjny Watchout Studio. Cała ekipa – aktorzy, twórcy, ekipa filmowa zdecydowała się swoją pracą wesprzeć działalność Fundacji, dzięki czemu powstały wspaniałe filmy poruszające ważny temat społeczny.

Linia Pomocy SEXED.PL

Numer 720 720 020 będzie czynny od 25.11.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Nadzór nad linią pełni doświadczona psycholożka i seksuolożka Ania Ciucias.

Pod numerem telefonu i na anonimowym czacie będzie dostępny zespół specjalistów/tek: psychologów/żek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Linia jest przeznaczona dla osób, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, dla osób, które stosują przemoc i chcą poradzić sobie z tym problemem, a także dla obserwujący przemoc w swoim otoczeniu. Każda potrzebująca osoba będzie mogła zadzwonić, porozmawiać, uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o problemie.

Dlaczego kampania jest potrzebna w Polsce?

Przemoc w Polsce jest zjawiskiem tak powszechnym, że w większości przypadków pozostaje nierozpoznana. Przemoc w naszym kraju kojarzy się głównie z sytuacjami zagrażającymi życiu i/lub z przemocą fizyczną, która pozostawia widoczne ślady. Inne formy przemocy są często ignorowane.

  • W Polsce mamy ponad 85.000 ofiar przemocy w rodzinie rocznie*.
  • Według raportu fundacji STER prawie 90% kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego.
  • Ponad 20% kobiet doświadczyło gwałtu (w niemal 85% przypadkach sprawcą jest były lub obecny partner), z czego prawie połowa kilkukrotnie, a co czwarta mówi o gwałtach regularnych lub wielokrotnych w związku**.

Raport wskazuje też, że osoby po doświadczeniu przemocy nie wierzą, że system im pomoże, a ta obawa jest odzwierciedleniem stopnia umarzanych spraw tego typu. W konsekwencji są osamotnione w radzeniu sobie z przemocą. Dodatkowo stereotypy związane z nadużyciami są wciąż głęboko zakorzenione w polskim społeczeństwie, wpędzając osoby doświadczające przemocy w poczucie winy i zawstydzenie. Z tych powodów, aż 94% przypadków przemocy seksualnej nie jest w Polsce zgłaszanych.

* https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/201373,Przemoc-w-rodzinie-dane-od-2012-roku.html

** źródło: http://fundacjaster.org.pl/upload/Raport-STERu-do-netu.pdf

O Fundacji SEXED.PL

Powołana w 2018 r. przez Anję Rubik Fundacja SEXED.PL tworzy multimedialną platformę poświęconą edukacji seksualnej. Zapewnia młodym ludziom, a także ich rodzicom, kompleksową i dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. SEXED.PL przekazuje wiedzę, przełamuje tabu i obala mity, podkreślając przy tym takie wartości jak wzajemny szacunek, równość, empatia i odpowiedzialność.

Vogue Polska Partnerem SEXED.PL

SEXED.PL i Vogue Polska od dłuższego czasu realizują wspólne projekty modowe, artystyczne i edukacyjne. Organizacje postanowiły zbudować trwałe Partnerstwo, w ramach którego wspólnie realizują Linię Pomocy SEXED.PL. Kampania oraz Linia Pomocy SEXED.PL powstała dzięki finansowaniu przez Vogue Polska.

Wywodzę się ze świata mody, więc jestem tym bardziej dumna, że Vogue Polska dołącza do misji SEXED.PL i staje się naszym kluczowym partnerem. Łącząc siły wykorzystamy tę moc, by nadać edukacji seksualnej priorytet – by informować, wspierać i wspólnie budować tolerancyjne, równe, zdrowe społeczeństwo

– Anja Rubik założycielka Fundacji SEXED.PL.

Od samego początku Vogue Polska nie bał się podejmowania trudnych i ważnych tematów, konieczność rzetelnej edukacji seksualnej jest jednym z nich. Cieszę się, że możemy wspomóc Fundację SEXED.PL, która konsekwentnie działa nie tylko na polu edukacyjnym, ale także w kwestii równouprawnienia, empatii i tolerancji

– wyjaśnia Kasia Jordan-Kulczyk.