Zdrowie dla ciebie, pomoc dla potrzebujących Sundose wesprze podopiecznych Fundacji Daj Herbatę

Zima to najtrudniejsza pora roku dla tych, którzy zmagają się z kryzysem bezdomności. Śnieg, znaczne ochłodzenie, ale przede wszystkim smutek, jaki niosą ze sobą samotne święta. Sundose, producent spersonalizowanych suplementów diety, rozpoczyna kampanię "Podaruj trochę słońca" we współpracy z Fundacją Daj Herbatę. Marka z każdego sprzedanego w grudniu opakowania suplementów przekaże 3 złote na rzecz Fundacji. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na poniedziałkowe ciepłe obiady wraz z prowiantem na wynos dla jej podopiecznych. Wsparcie organizmu dla Ciebie, zdrowy posiłek dla potrzebujących - to prezent, który możesz podarować komuś w te Święta.

Co-raz bli-żej Świę-ta Bo-że-go Na-ro-dze-nia. Nie-ste-ty, nie każ-dy w tym wy-jąt-ko-wym cza-sie bę-dzie mógł się cieszyć rodzinną atmosferą i syto zastawionym stołem wigilijnym. W Polsce ok. 30 tysięcy osób* zmaga się z kryzysem bezdomności i wciąż pozostaje to poważnym problemem społecznym.

Odrobina normalności

W 2020 roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, w wielu miejscach zrezygnowano z organizacji wigilii dla potrzebujących. W 2021 roku, kiedy nauczyliśmy się już żyć w pandemicznej rzeczywistości, organizacja posiłków świątecznych będzie łatwiejsza niż w poprzednim roku, dzięki czemu więcej osób zmagających się z kryzysem bezdomności będzie mogło skorzystać z takiej pomocy.

-Pracując przy dworcu, widziałam codziennie zziębniętych bezdomnych, nie szukających pieniędzy, lecz czegoś ciepłego. Widziałam łzy, gdy z nimi rozmawiałam i radość, kiedy przynosiłam im zwykłą herbatę. Fundacja działa na rzecz osób w kryzysie bezdomności w duchu redukcji szkód. Skupiamy się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, bo wtedy można dotrzeć głębiej. Liczy się człowiek, nie objaw. - mówi Katarzyna Nicewicz, prezes Fundacji Daj Herbatę.

Sundose, jako marka odpowiedzialna społecznie, skupiająca się na edukacji na temat zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej, postanowiła wesprzeć działania Fundacji, sponsorując ciepłe posiłki, które rozgrzeją zmarznięty organizm w zimowe dni.

-W Sundose naszą misją jest wsparcie zdrowia wszystkich ludzi poprzez odpowiednio dobraną i mądrą suplementację. Ogromny nacisk w naszej komunikacji kładziemy także na edukację dotyczącą tego, jak ważna dla naszego organizmu jest zbilansowana dieta. Dlatego też działalność Fundacji Daj Herbatę wydała nam się szczególnie bliska i to właśnie ją postanowiliśmy wesprzeć w nadchodzących miesiącach. Zależy nam, aby każdy miał dostęp do zdrowego żywienia, a co za tym idzie do jak najlepszego funkcjonowania i dobrego samopoczucia. Cieszymy się, że nasi klienci pomagając sobie i swojemu zdrowiu, jednocześnie będą mieli szansę pomóc innym, którzy obecnie znajdują się w potrzebie. - mówi Małgorzata Zubiel-Czuszke, Head of Marketing w firmie Sundose.

Jak dołączyć do akcji?

W grudniu wystarczy wejść na stronę www.sundose.io i wypełnić wywiad, na podstawie którego zostanie dobrany skład Sundose, personalizowanego suplementu diety, a następnie dokonać zamówienia. W akcji biorą udział zarówno zamówienia jednorazowe, subskrypcyjne oraz zestawy świąteczne i wykupione vouchery.

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/spada-liczba-osob-bezdomnych-w-polsce

O Fundacji Daj Herbatę

Z marzeń o zbawieniu świata powstała Fundacja Daj Herbatę.

Fundacja Daj Herbatę działa na rzecz ludzi bezdomnych w duchu redukcji szkód i dialogu motywującego. Skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ponieważ dopiero wtedy jest możliwość dotarcia głębiej. Misją fundacji jest wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.

O Sundose

To polska platforma e-commerce, oferująca spersonalizowane suplementy diety. Startup został założony w 2018 r. przez Michała Gołkiewicza i Tomasza Styka. Przedsiębiorcy postanowili zmienić w ten sposób koncepcję suplementacji – spersonalizowany suplement (dostosowany do stanu zdrowia oraz stylu życia klienta) jest dostępny w jednej dziennej porcji. – Chcemy pomagać osiągać maksymalne efekty w jak najprostszy sposób – tłumaczą pomysłodawcy startupu.