Pomóżmy mądrze pomagać

Złote Standardy pomocy rzeczowej do praktycznego wykorzystania. Jak najlepiej udzielić pomocy rzeczowej uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, aby kupowane lub przeznaczane na ten cel produkty były najlepiej dobrane i ułatwiały najbardziej potrzebującym sprawny dostęp do nich? Jak unikać chaosu i nie marnować przeznaczanych środków oraz zaangażowania wolontariuszy z takim poświeceniem pomagającym ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę?

Pomoże w tym zestaw standardów, jaki w zwięzłej i czytelnej formie wskazuje, jak mądrze pomagać, przeznaczając dary rzeczowe. To „DEKALOG POMOCY RZECZOWEJ DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE" i „7 SPOSOBÓW NA TRAFNĄ POMOC" – dwie infografiki, które można rozpowszechniać w mediach społecznościowych organizacji pomocowych, samorządów czy redakcji medialnych lub w kanałach influencerów lub prywatnych. Można je także drukować i wręczać osobom chcącym pomagać rzeczowo lub wykorzystać ich treść w materiałach poradnikowych. To początek akcji „Pomagaj Mądrze", która wkrótce obejmie wsparcie instruktarzowe dot. optymalizowania także innych form pomocy. Materiały i inne praktyczne informacje, w tym listy wiarygodnych organizacji pomocowych, zbiera strona www.pomagajmadrze.pl, z której można pobrać pliki lub sprawdzić na niej, do kogo warto skierować się z pomocą rzeczową. Do akcji przystąpiły już liczne organizacje pomocowe, samorządy i media.

Przy obecnie tak gigantycznej skali potrzeb i osobistego zaangażowania milionów Polaków na wagę złota jest usprawnienie udzielanej pomocy. Uniknięcie częstych sytuacji, gdy do punktów zbiórki darów trafiają rzeczy mało przydatne lub dostarczane w taki sposób, że ich selekcja i segregacja niepotrzebnie angażują czas i wysiłek wolontariuszy. W odpowiedzi na te problemy, a także na podstawie zebranych opinii oraz wskazań i postulatów doświadczonych praktyków, od lat zajmujących się pomocą rzeczową został stworzony standard pomocy rzeczowej. Uwzględnienia on również wnioski płynące z ogromnej fali pomocy od początku inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego.

Standardy te zostały ujęte w formę infografik, które są bardzo skutecznym środkiem przekazywania kluczowych instrukcji lub informacji. Są też bardzo efektywne do dystrybucji w obecnie najpopularniejszych kanałach komunikacji – mediach społecznościowych czy portalach informacyjnych. Mają one pomóc indywidualnym osobom najlepiej realizować chęć pomocy rzeczowej, a organizującym zbiórki organizacjom pomocowym i samorządom – porządkować przynoszone dary, zanim trafią do tych punktów.

Złoty standard na początek obejmuje 7 zasad trafnej pomocy oraz rozszerzony Dekalog pomocy rzeczowej dla ofiar wojny w Ukrainie. Różne formy tych grafik oraz ich treści dostępne są do ściągnięcia ze strony www.pomagajmadrze.pl. Są to:

  • infografiki w formie dostosowanej do sieci społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn,
  • kwadratowe grafiki na Instagram,
  • pliki z infografikami do wydruku w formacie A4, np. do powieszenia w organizacji czy instytucji gromadzącej dary rzeczowe albo do rozdawania zainteresowanym,
  • plik ze wzorem etykiety do oznaczania paczek z darami rzeczowymi.

Materiał reklamowyMateriał reklamowy Pomagaj mądrze

Jednocześnie na stronie można znaleźć listę wiarygodnych organizacji z danymi kontaktowymi. Z czasem będą się tam pojawiać się kolejne treści i infografiki dotyczące innych form wsparcia potrzebujących. Warto dodać, ze wypracowany standard jest uniwersalny i dotyczy wszelkich akcji pomocy rzeczowej.

Pragmatyczne rozwiązanie wskazujące, jak pomagać z głową zostało już wdrożone przez wiele organizacji pomocowych i samorządów. Jak bowiem sygnalizowały one organizatorom akcji, takie informacje porządkujące dla osób udzielających pomocy były bardzo im potrzebne. Inicjatorem i organizatorem akcji jest warszawska agencja Alert Media Communications. Zarówno materiały graficzne, jak i sama strona www nie są jednak brandowane ani logotypami tej agencji, ani innych podmiotów. Celem akcji jest bowiem popularyzacja bardzo potrzebnej teraz podstawowej wiedzy porządkującej pomoc rzeczową, a nie promocja kogokolwiek.

Aby jednak biorącym udział w akcji organizacjom i samorządom umożliwić zwiększenie efektywności prowadzonych zbiórek, każdemu takiemu podmiotowi umożliwiono umieszczenie swojego logo na grafikach (z informacją, że jest partnerem akcji), jeśli mogłoby to lokalnie wesprzeć skuteczność dotarcia z informacjami z infografik.

Aby ułatwić mądre pomaganie zarówno darczyńcom, jak i organizacjom, a finalnie i potrzebującym, zachęcamy do publikacji grafik i adresu strony www.pomagajmadrze.pl.