Szczęśliwa, jak Polka? Kobiety są zadowolone z życia. Jest jednak coś, co zaburza ten stan

Szczęścia podobno nie da się zmierzyć. Są jednak czynniki, które zmierzyć można, pytania, na które można odpowiedzieć. Dzięki nim powstaje obraz kobiecego spełnienia. Czym jest, jak je osiągnąć i czy kobiety w Polsce są szczęśliwe?

Dobra praca, udany związek i pozytywne myślenie, to główne czynniki, które sprawiły, że blisko 65% Polek deklaruje zadowolenie ze swojego życia. Jednak tylko co trzecia kobieta, wskazuje, że może żyć na własnych zasadach. Jak Polki definiują to pojęcie, czy czują się szczęśliwe, co sprawa, że mają poczucie życia według własnych reguł – raport z badania zrealizowanego na zlecenie marki Answear.com jest próbą odpowiedzi na te i inne pytania.

Joanna Kosman, kierownik marketingu Answear.com tak opowiada o badaniu:

Życie na własnych zasadach, bez obaw i w pełnej wolności, jest kwintesencją kobiecej siły, która od lat bije w sercu Answear. By odnaleźć jej pełnię, musimy uświadomić sobie, co naprawdę oznacza dla nas to pojęcie oraz jakie stawia przed nami wyzwania. Badanie pozwoliło nam bliżej przyjrzeć się tej kwestii.

Co dla Polek oznacza życie na własnych zasadach?

Wnioski z raportu pokazują, że próba zdefiniowania pojęcia życia na własnych zasadach dla większości badanych okazała się bardzo trudna. Dla znacznej grupy Polek to pojęcie oznacza przede wszystkim kierowanie się własnym systemem wartości – tę odpowiedź wskazała prawie co piąta ankietowana (19%). Według części respondentek to także realizowanie swoich celów (10%) oraz samodzielność i możliwość decydowania za siebie (8%). Wśród mniej popularnych odpowiedzi znalazły się takie określenia, jak niepoddawanie się przymusowi (5%), życie według określonych zasad moralnych (3%), czy po prostu bycie sobą (3%).

Postępowanie w zgodzie ze sobą a różne obszary życia

Mimo iż 70% badanych kobiet jest zadowolonych ze swojego życia uczuciowego, to jednocześnie jest to obszar, w którym najczęściej postępują wbrew sobie. Co druga badana Polka przyznała, iż to w związku najczęściej ulega i postępuje według oczekiwań innych ludzi oraz wchodzi w role, które są jej z góry narzucone. Drugim takim obszarem, w którym kobiety często muszą decydować się na kompromis, są relacje rodzinne. Połowa badanych potwierdziła, że w kontekście najbliższych, to inni próbują podejmować decyzje za nie.

Jeżeli chodzi o obszary, w których kobiety wskazują, że mogą zachować największą niezależność, to należą do nich: relacje z przyjaciółmi, znajomymi oraz z innymi ludźmi. Również w pracy, częściej niż w związku, możemy postępować w zgodzie ze sobą.

Czy Polki czują się zadowolone z życia?

Wyniki badania pokazują, że niemal 65% ankietowanych kobiet deklaruje zadowolenie ze swojego życia, niezależnie od wieku, w którym się znajdują. Mimo to blisko co piąta respondentka (18%) wskazuje przeciwne stwierdzenie. Taka sama cześć ankietowanych nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

O ile wiek nie różnicuje ogólnego poczucia szczęścia, o tyle miejsce zamieszkania już bardziej. Tę zależność można zauważyć zwłaszcza wśród mieszkanek dużych miast. Ponad ¾ Polek z miast powyżej 200 tys. deklaruje ogólne lub całkowite zadowolenie z życia. Najmniej zadowolone są z kolei mieszkanki wsi i średnich miejscowości (poniżej 60%).

Co przynosi kobietom szczęście?

Największym źródłem satysfakcji jest dla kobiet ich życie uczuciowe (71%) oraz relacje towarzyskie (67%). Najmniej zadowolone są z pracy (56%) oraz relacji z innymi ludźmi, spoza własnego kręgu towarzyskiego (55%). Co ciekawe, na zadowolenie z życia w obszarze związanym z najbliższą rodziną wskazuje tylko 60% kobiet. Jest to też obszar, w którym badane najczęściej deklarują, że ani nie są z niego zadowolone, ani niezadowolone.

Plany a rzeczywistość

W przeprowadzonej ankiecie zapytano również badane kobiety o to, jak wygląda ich obecne życie w stosunku do tego, jak wyobrażały je sobie w przeszłości. Blisko 40% ankietowanych wskazało, że ich życie wygląda znacznie gorzej niż się spodziewały.

Największe rozbieżności pomiędzy planami a rzeczywistością deklarują kobiety w wieku od 25 do 44 lat, co może być spowodowane etapem wchodzenia w dorosłość i początkami stałej aktywności zawodowej. Z kolei w grupie wiekowej powyżej 35 lat, taka ocena może być spowodowana przeciążeniem związanym z koniecznością godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Najbardziej zadowolone z realizacji przeszłych planów i wyobrażeń są kobiety po 55. roku życia – to one najczęściej deklarują, że obecna rzeczywistość wygląda lepiej niż planowały (prawie 30% badanych vs. maksymalnie 15% w pozostałych grupach wiekowych) lub jest dokładnie taka sama jak wcześniejsze wyobrażenia (ponad 36% vs maksymalnie 25% w pozostałych grupach wiekowych).

Tylko co piąta badana Polka wskazała, że jej życie wygląda lepiej niż planowała. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że blisko 30% badanych nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, co może sugerować, że ocena własnego życia w kategoriach wyobrażenia vs. rzeczywistość jest bardzo trudna.

Zobacz wideo

Czynniki, które determinują poczucie zadowolenia z życia

 Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że życie kobiet wygląda lepiej niż planowały, znalazły się przede wszystkim: dobra praca, udany związek i pozytywne myślenie. Polki podkreślają również duże znaczenia wsparcia rodziny oraz, co ciekawe, brak nastawienia i szczególnie zawyżonych oczekiwań. Część badanych podkreśla również znaczenie posiadania pieniędzy jako czynnika, który ma duży wpływ na realizację planów i wyobrażeń.

Brak pieniędzy z kolei, determinuje niski poziom satysfakcji z życia, zwłaszcza wśród kobiet do 34. roku życia. Podobnie jak nieudany związek lub trudne relacje z rodziną. Dla kobiet w wieku od 35 do 55 lat główną barierą w życiu na własnych zasadach jest brak czasu (37%). Co czwarta badana po 55. roku życia wskazywała natomiast na brak wsparcia ze strony najbliższych oraz innych kobiet, a w pozostałych grupach wiekowych, co dziesiąta.

O raporcie: Raport „Życie na własnych zasadach" powstał na podstawie badania, przeprowadzonego przez Havas Media na zlecenie firmy Answear.com.  W badaniu wzięły udział Polki w wieku od 18 do 65 lat, próba reprezentatywna ze względu na cechy demograficzne wyniosła N=1015.

Więcej o: