Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie?

Zakup mieszkania na wynajem jest popularną wśród Polaków formą inwestycji w nieruchomości. W takim przypadku jednak należy pamiętać o tym, że powierzamy nasze mienie osobie, której najczęściej nie znamy. Nawet pomijając tę kwestię, warto pamiętać, że w nieruchomości może dojść do szkód, które będą dziełem przypadku. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Tym, o czym powinniśmy pamiętać, jest ubezpieczenie.

Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie?

Przy zawieraniu umowy z najemcą należy pamiętać o wielu kwestiach. Właściciel nieruchomości może podjąć przeróżne kroki zmierzające do tego, by jego nieruchomość nie trafia w ręce kogoś, kto jest nierzetelny i nie będzie się wywiązywać z umowy.

Sposobem na zabezpieczenie interesów właściciela nieruchomości jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Taka forma jest dostępna w przypadku mieszkań prywatnych i zdecydowanie lepiej zabezpiecza właściciela lokalu. Umożliwia ona łatwiejszą ścieżkę egzekucji komorniczej w przypadku, gdy korzystający z nieruchomości nie będzie się wywiązywać z umowy. Jej elementem jest oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – dokument ten musi być potwierdzony notarialnie. Korzystający z lokalu musi wskazać nieruchomość, w której zamieszka, jeśli zostanie mu wypowiedziana umowa. Oczywiście właściciel tej nieruchomości musi potwierdzić, że rzeczywiście najemca zostanie tam przyjęty.

Inne sposoby to choćby kaucja zwrotna, która w przypadku najmu okazjonalnego nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości czynszu. Warto również sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdą się elementy wyposażenia lokalu, wraz z ich opisem, a najlepiej z dokumentacją zdjęciową. To jednak nie wszystko – aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę, warto również pomyśleć o ubezpieczeniu.

Jaka polisa mieszkaniowa dla wynajmującego?

Właściciel nieruchomości powinien wykupić ubezpieczenie, które zapewni jak najszerszą ochronę jego mieszkaniu, tzn. będzie obejmować jak najwięcej ryzyk. Na początek należy jednak sprawdzić, czy dana oferta ubezpieczyciela w ogóle umożliwia zawarcie polisy dla nieruchomości, która jest wynajmowana. Przykładem takiej propozycji jest ubezpieczenie w towarzystwie Aviva: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/.

Wynajmujący może zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia OC Najemcy. To dodatkowa ochrona, która przydaje się wtedy, gdy najemca wyrządzi szkodę w nieruchomości. Z odszkodowania można skorzystać wówczas, gdy spowoduje on pożar czy też zaleje mieszkanie sąsiada. Taka ochrona obejmuje m.in. mury i elementy stałe lokalu, a także jego wyposażenie, a w tym meble i sprzęt RTV/AGD.

Fakt, że wynajmujący zawrze taką umowę, będzie tak naprawdę korzystny dla obu stron, gdyż w razie spowodowania przez najemcę szkody, środki na jej likwidację zostaną wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zatem nie będzie tak, że właściciel nieruchomości będzie musiał dochodzić tych środków od najemcy, np. na drodze sądowej, a początkowo będzie musiał sam pokryć koszt likwidacji szkody.

Jaka polisa mieszkaniowa dla najemcy?

Kosztem OC Najemcy nie musi być obciążony właściciel lokalu. W umowie najmu można zawrzeć zapis, że korzystający z nieruchomości zobowiązuje się do zawarcia takiej polisy w określonym czasie, np. 7 dni, na własny koszt i utrzymania ochrony przez okres użytkowania lokalu.

W takim przypadku najemca powinien przedstawić potwierdzenie zawarcia umowy. Tego wydatku nie należy traktować jako dodatkowego kosztu korzystania z lokalu, lecz dobrego zabezpieczenia. Z jednej strony jest to OC wynajmującego mieszkanie, a z drugiej – również najemcy. Obie strony są chronione, obie mogą uniknąć wysokich kosztów naprawy ewentualnych szkód. Tutaj nie chodzi o ubezpieczenie mieszkania przez najemcę – decydując się na taką ochronę, zabezpiecza on przede wszystkim swoje finanse.

OC najemcy, które w pewnym sensie jest OC wynajmującego, to polisa, na którą zdecydowanie warto się zdecydować. Stanowi ona dodatek do ubezpieczenia mieszkania, który nie podwyższa znacznie składki, ale jednak zapewnia ochronę przed dodatkowymi ryzykami.

Weź udział w dyskusji:
Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie?
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl