Przemoc ekonomiczna to też przemoc. Jak reagować, gdy spotyka nas lub naszych bliskich?

O przemocy fizycznej czy psychicznej mówi się od lat. Natomiast coraz częstszym zjawiskiem jest również przemoc ekonomiczna. Niekiedy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że my lub nasi najbliżsi jesteśmy ofiarami. Często wydaje nam się, że np. codzienne wydzielanie pieniędzy jest czymś normalnym, ale niestety w wielu przypadkach jest to właśnie przejaw przemocy. Jak reagować, kiedy dotyka nas lub naszych najbliższych?

Ślady przemocy fizycznej często widoczne są na ciele, ślady przemocy psychicznej odciskają piętno na naszym zachowaniu, a ślady przemocy ekonomicznej często są niezauważane. Dlaczego? Bo o tym się nie mówi, bo ktoś może mylić przemoc ekonomiczną z potencjalnym dbaniem o domowy budżet.

Co to jest przemoc ekonomiczna?

Przemoc ekonomiczna to nic innego jak zachowania mające na celu kontrole? zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Zachowania te zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu i niezależności tych osób i służą podporządkowaniu sobie partnera lub partnerki. Zjawisko to jest również zauważalne w relacjach z seniorami, którzy dzięki świadczeniom stają się czasem jedynymi żywicielami rodziny. Niestety w wielu przypadkach nie maja? wpływu na jej wydatki. Ofiarami przemocy ekonomicznej mogą być także dzieci przez pozbawianie ich jedzenia, środków finansowych na artykuły szkolne czy niepłacenie zasądzonych alimentów.

Jak reagować, gdy przemoc ekonomiczna spotyka nas lub naszych bliskich?

Według raportu „Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie" przeprowadzonego w 2019 roku*, co siódmy Polak akceptuje wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków przez partnera, a co czwarty, który doświadcza przemocy ekonomicznej, przyznaje, że jest to zjawisko powtarzające się w jego życiu. Takie zachowanie nie jest normalne i jest przejawem przemocy ekonomicznej. Na szczęście coraz więcej osób publicznych czy marek porusza tę kwestię, tworząc specjalne kampanie mające na celu nagłośnienie tematu. Dlatego właśnie najnowsza kampania Avon Kontra Przemoc „Rachunek przemocy", organizowana we współpracy z fundacją Feminoteka opowiada o przemocy ekonomicznej i wspiera jej ofiary.

Tegoroczna edycja kampanii Avon Kontra Przemoc – realizowana w ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, wystawia opresyjnym partnerom „Rachunek przemocy", a osobom, które jej doświadczają, oferuje pomoc poprzez aplikację Avon Alert. Dzięki aplikacji uzyskamy bezpłatną i profesjonalną pomoc poprzez kontakt z telefonem wsparcia Feminoteki lub całodobowy chat.

Celowe uzależnienie finansowe, wydzielanie, kontrolowanie, nadmierne krytykowanie wydatków, to przejaw przemocy. Niestety wciąż wiele osób, które doświadczają agresywnych, upokarzających zachowań w tym obszarze, nie wie, że ma prawo i może zwrócić się o pomoc. Poprzez naszą kampanię i działania edukacyjne chcemy to zmienić.

– mówi Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka.

Dlaczego Avon porusza ten temat? Wyjaśnia to Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna w Avon Cosmetics Polska.

Zwracamy uwagę na problem przemocy ekonomicznej ze względu na to, jak mało się o niej mówi i jak nieświadome jej istnienia jest społeczeństwo. To kolejny krok w ramach naszych regularnych działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą. W ich kontekście i z okazji naszych 135. urodzin przewidujemy także przekazanie w ciągu najbliższego roku 1,35 mln dolarów (globalnie) na wsparcie organizacji pożytku publicznego, pomagającym kobietom w walce z tym niesprawiedliwym zjawiskiem. Nie zapominamy także o naszych pracownikach. W ubiegłym roku wprowadziliśmy procedurę postępowania w przypadku przemocy zwaną Protokołem GBV, dzięki której osoby w trudnej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ambasadora ds. Przemocy lub otrzymać dodatkowy urlop.

Co zrobić, jeśli ten rodzaj przemocy dotyka nas lub naszych najbliższych? Najlepiej jest zacząć od dokumentowania, robienia notatek czy nagrywania wszelkich przejawów przemocy ekonomicznej. To może być bardzo przydatne, jeśli zdecydujecie się złożyć sprawę do sądu. Szukajcie wsparcia u przyjaciół czy rodziny. Powiedzcie im o tym, co się dzieje. Nie wstydźcie się, winny jest zawsze sprawca i to on powinien się wstydzić. Możecie również zgłosić sprawę na policję. Zostanie wtedy założona Niebieska Karta, w której zostanie odnotowany akt przemocy ekonomicznej. Koniecznie poszukajcie także fundacji, która zapewni wam fachowe wsparcie – zarówno prawne, jak i psychologiczne.

 

Dwa lata temu Avon wraz z fundacją Feminoteka stworzyli wcześniej wspomnianą aplikację Avon Alert. Przez ten czas skorzystało z niej 50 tys. użytkowników. W Avon Alert można także znaleźć specjalną mapę stworzoną w ramach współpracy fundacji Feminoteka, Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz osób indywidualnych. Znajdują się w niej miejsca z całej Polski oferujące wsparcie kobietom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

Jak objawia się przemoc ekonomiczna?

Ten rodzaj przemocy może polegać np. na zabieraniu lub wydzielaniu pieniędzy, zakazywaniu lub utrudnianiu podjęcia pracy zarobkowej, kontrolowaniu wszystkich wydatków czy kontrolowaniu konta bankowego. Innymi przykładami przemocy ekonomicznej są:

- domaganie się przedstawiania paragonów za to, co zostało kupione w czasie codziennych zakupów,

- odmawianie informacji o stanie finansów rodzinnych,

- dysponowanie wspólnymi pieniędzmi bez konsultacji,

- korzystanie z karty płatniczej, kredytowej czy debetowej bez konsultacji z drugą stroną,

- branie kredytów i pożyczek bez zgody i wiedzy drugiej strony,

- odmowa pójścia do pracy lub łożenia na utrzymanie rodziny,

- zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych,

- zmuszanie do upokarzającego proszenia o pieniądze,

- niepłacenie alimentów,

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń pasuje do waszej sytuacji, doświadczacie przemocy ekonomicznej. Zdarza się, że przemoc ekonomiczna idzie w parze z przemocą psychiczną. Więcej informacji można znaleźć na stronie: avonalert.pl oraz avonkontraprzemoc.pl.

* https://static.im-g.pl/im/5/26198/m26198755,WYNIKI-BADANIA.pdf

Więcej o:
Weź udział w dyskusji:
Przemoc ekonomiczna to też przemoc. Jak reagować, gdy spotyka nas lub naszych bliskich?
Aby skomentować ten i inne artykuły zapraszamy na forum.gazeta.pl