Zasiłek emerytalny. Komu przysługuje? Spełnienie tego warunku będzie decydujące

Świadczenie emerytalne, inaczej zasiłek emerytalny, co roku modyfikuje kwotę, którą wypłaca świadczeniobiorcom. Ile wyniesie w 2021 roku? Podpowiadamy, kto może się o nie ubiegać i wyjaśniamy, jak krok po kroku na nie przejść.

Świadczenie przedemerytalne, dawniej zwane zasiłkiem przedemerytalnym, to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które nie są w stanie pracować aż do emerytury. Jego wysokość  jest równa dla wszystkich, którzy je pobierają. Mimo to, jak wszystko, co państwowe, z roku na rok pojawia się różnica w kwocie pobieranej przez świadczeniobiorców. Jaką pomoc oferuje nam rząd w 2021 roku i kto może się o nią ubiegać? Nie wszyscy będą spełniali odpowiednie warunki.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Świadczenie przedemerytalne, czyli zasiłek przedemerytalny – jak na nie przejść i kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które skończyły 56 lat  w przypadku kobiet oraz 61 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto muszą być one zatrudnione w danej firmie przynajmniej sześć miesięcy, a ogólny staż pracy musi wynosić analogicznie 20 lat lub 25 lat. Ważne jest także pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez przynajmniej 180 dni, natomiast utrata pracy ma być spowodowana decyzją pracodawcy.  Jeśli w okresie bezrobocia otrzymamy ofertę pracy, której nie przyjmiemy, zasiłek nie będzie nas obowiązywał. Jak widać, warunków jest sporo i czasami ciężko dostosować się do ram, które proponuje nam państwo. Podobno jest to spowodowane tym, że w takich przypadkach pojawiają się realnie potrzebujący ludzie, więc pieniądze mają trafić do najwłaściwszych rąk. Na świadczenie przedemerytalne możemy przejść tylko wtedy, gdy prowadziliśmy jakieś życie zawodowe i nagle utraciły źródło swojego utrzymania. Nie jest więc tak, że możemy ubiegać się o nie bez konkretnego i realnego powodu.

Podczas ubiegania się o świadczenie emerytalne brane są także indywidualne potencjalnego świadczeniobiorcy. Ważne jest to, czy został zwolniony z zakładu pracy, czy może sam został zmuszony do ogłoszenia upadłości swojej firmy lub działalności rolnej.  Kiedy zostanie więc przyznane świadczenie?

do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyłeś co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2021 roku? Przejście na zasiłek emerytalny krok po kroku

W 2021 roku kwota, którą przewiduje świadczenie przedemerytalne, wynosi 1262,34 zł brutto, czyli okiem realistycznym na rękę przysługuje nam ok.1076 zł.  Kwota ta zmienia się co roku, więc trzeba być czujnym i śledzić zmieniające się liczby.

Aby przejść na świadczenie emerytalne, musimy złożyć do ZUS – u odpowiedni wniosek i dostarczyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzałyby sytuację,  w której się znajdujemy. Ponadto, pamiętajmy, że musimy odczekać przynajmniej 180 dni od zwolnienia, zanim zdecydujemy się podjąć pierwszy krok w zasiłku.

Więcej o: