Ekwiwalent za urlop 2021. Nie każdemu należą się pieniądze za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za urlop jest rekompensatą pieniężną za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent za urlop może otrzymać pracownik zatrudniony na umowie o pracę, ale tylko i wyłącznie w jednym wypadku. Jakim? Odpowiadamy.

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego i powinien go wykorzystać w roku, za który jest należny. Jeśli tego nie zrobi, może wykorzystać urlop do 30 września kolejnego roku. W pewnych okolicznościach pracownik może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Ekwiwalent za urlop 2021. Komu przysługuje rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop?

Urlop to niezbywalne prawo pracownika. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu, a pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu w wymiarze, który przysługuje. Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku, zaległy urlop przechodzi na rok kolejny i należy go wykorzystać do 30 września. 

Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent za urlop przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę.

Przykład: 22 czerwca 2021 roku wygasł stosunek o pracę pani Karoliny. Nie wykorzystała całego przysługującego jej urlopy, pozostało jej 5 dni. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop najpóźniej w ostatnim dniu pracy - czyli 22.06.2021. 

W trakcie trwania stosunku o pracę lub jeśli pracownik i pracodawca planują jego przedłużenie nie można wypłacić ekwiwalentu za urlop - urlop powinien zostać fizycznie wykorzystany. 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2021? 

Aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu, stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania. Oblicza się go w następujący sposób: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W roku 2021 współczynnik wynosi 21 dni. Następnie wynagrodzenie brutto dzieli się przez tę liczbę, aby obliczyć wynagrodzenie za dzień pracy. 

Więcej o: