Wniosek o zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje świadczenie? Nie każdy je otrzyma

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przysługującym rodzicom, którzy muszą przerwać pracę ze względu na chorobę dziecka. Może być także przyznany w kilku innych wypadkach. Jakich? Odpowiadamy, kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy i jak złożyć wniosek.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi, który ze względu na chorobę dziecka, musi przerwać pracę. Są jednak pewne warunki. Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

ZUS. Zasiłek opiekuńczy. Kto ma prawo do uzyskania świadczenia? 

Z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy opiekują się: 

 • dzieckiem do 8. roku życia, gdy wystąpiła jedna z następujących sytuacji: nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
 • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej;
 • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą) lub innego opiekuna, który zajmuje się dzieckiem w ciągu dnia; 
 • poród lub choroba małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale opiekują się nim opiekują
 • dzieckiem niepełnosprawnym (czyli dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji); 
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy. Jak długo przysługuje świadczenie? 

Jeśli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 (również dzieckiem niepełnosprawnym) zasiłek będzie wypłacany nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. 

Zasiłek będziesz otrzymywać przez 30 dni, jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeżeli poród lub choroba małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale się nim opiekują, uniemożliwia zajmowanie się niepełnosprawnym dzieckiem. 

Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,

ZUS. Zasiłek opiekuńczy. Kto go nie otrzyma? 

W pewnych sytuacjach świadczenie nie zostanie wypłacone. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres: 

 • w którym masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w którym korzystasz z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności,  
 • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracowałeś lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy? 

Dokumenty i wniosek o zasiłek opiekuńczy można złożyć:

 • u płatnika składek - na przykład pracodawcy - jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 osób,
 • u płatnika składek albo w jednostce ZUS - jeśli płatnik zatrudnia do 20 osób,
 • w ZUS-ie - jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.
Więcej o: