Wniosek o urlop bezpłatny. Czy pracodawca może nie udzielić bezpłatnego urlopu?

Urlop bezpłatny można uzyskać za zgodą pracodawcy. W tym okresie pracownik przestaje być zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca nie wypłaca za ten czas wynagrodzenia. Czy to jest okres nieskładkowy? Jak powinien wyglądać wniosek o urlop bezpłatny? Odpowiadamy.

Planujesz wyjazd, ale nie przysługuje ci już urlop? W każdej chwili możesz skorzystać z bezpłatnego urlopu. Kodeks pracy nie przewiduje ani minimalnego alni maksymalnego wymiaru bezpłatnego urlopu, więc pracodawca może go udzielić zarówno na kilka dni, jak i nawet na kilka lat. Są jednak pewne warunki. 

Zobacz wideo Jak spakować kosmetyczkę na wakacje?

Czym jest urlop bezpłatny? Podstawa prawna

Jak sama nazwa wskazuje, taki rodzaj urlopu jest całkowicie bezpłatny - podczas jego trwania pracownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy pracodawca na wniosek pracownika może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Kluczowe jest tu jednak słowo "może" - pracodawca może, ale nie musi zaakceptować wniosku. Warto tu dopowiedzieć, że samo złożenie takiego wniosku nie uprawnia do udania się na urlop. Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia bezpłatnego urlopu, a samowolne zaprzestanie świadczenia pracy przez pracownika stanowi poważne naruszenie obowiązków pracowniczych i co za tym idzie podstawę do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy.

Wniosek o urlop bezpłatny. Kiedy go złożyć? 

Ustawodawca nie określa terminu złożenia wniosku o urlop bezpłatny, jednak warto zrobić to odpowiednio wcześnie, aby pracodawca miał czas na zorganizowanie pracy podczas nieobecności pracownika. Częstym powodem odmownej decyzji są właśnie względy organizacyjne. 

Warto zaznaczyć, że mimo udzielenia urlopu, pracodawca może w każdej chwili odwołać pracownika z bezpłatnego urlopu.

Co powinien zawierać wniosek o urlop bezpłatny? 

Przepisy nie określają, jak powinien wyglądać wniosek o urlop bezpłatny. Przyjmuje się jednak, że powinien zawierać: 

 • dane wnioskodawcy;
 • dane pracodawcy,
 • datę i miejscowość sporządzania wniosku, 
 • prośbę o udzielenie urlopu bezpłatnego, 
 • dokładne wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, 
 • ewentualne uzasadnienie, 
 • własnoręczny podpis pracownika. 

Konsekwencje urlopu bezpłatnego

Wzięcie bezpłatnego urlopu niesie za sobą pewne konsekwencje, o których warto wiedzieć. 

 1. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy. 
 2. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracodawca nie odprowadza za pracownika składek ZUS, czego konsekwencją jest przerwa w ubezpieczeniu chorobowym. 
 3. Pracownikowi w czasie trwania urlopu bezpłatnego nie przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Zwolnienie lekarskie nie przerywa tego urlopu.
 4. Tylko przez pierwsze 30 dni urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej przysługującej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 
Więcej o: