Spis powszechny 2021. Do kiedy należy się zapisać? Lepiej się pospieszyć. Kary sięgają nawet 5 tys. zł

Narodowy spis powszechny 2021 rozpoczął się już 1 kwietnia. Do kiedy mamy czas na wypełnienie formularza? Okazuje się, że terminy powoli stają się napięte. Za nie wzięcie udziału w spisie grożą wysokie kary. W jaki sposób możemy wziąć udział w spisie?

Powszechny spis ludności odbywa się raz na dziesięć lat i określa informacje na temat demografii, aktywności ekonomicznej czy poziomu wykształcenia. Innymi słowy, stara się odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy, co robimy, ilu nas jest i jak żyjemy. W tym roku  mamy możliwość wykonania go od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021. Początkowo termin zakończenia padał na 30 czerwca 2021, ale ze względu na pandemie koronawirusa, czas został przedłużony. Osoby, które nie wezmą udziału w spisie, mogą zostać ukarane karą do 5 tysięcy złotych.

Narodowy spis powszechny przez Internet. Jak się zapisać? Krok po kroku

Spisem powszechnym są objęte wszystkie osoby fizyczne stale zamieszkałe lub tymczasowo przebywające w mieszkaniach, domach czy budynkach znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby niemające miejsca zamieszkania. Istnieją trzy sposoby zapisu. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wszyscy chętni na wzięcie udziały w spisie będą mogły zrobić to za pomocą:

 • Internetu

Aby dokonać zapisu za pomocą platformy internetowej, należy zalogować się na stronę nsp2021.spis.gov.pl. Możemy zrobić to za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. Oczywiście ostatnie wyjście musi być poprzedzone dodatkową weryfikacją, która polega na podaniu imion rodziców. Pamiętajmy jednak, że spisu należy dokonać maksymalnie dwa tygodnie po zalogowaniu.

 • Telefonu

Drugą opcją jest zapis telefoniczny. Wystarczy, że zadzwonimy pod numer 22 279-99-99. Opcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.

 • Realizacja przez rachmistrzów

Pandemia eliminuje bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza, ale pamiętajmy, że jeśli nie spiszemy się w spisie żadną z powyższych metod, możemy się spodziewać telefonu od niego.

Narodowy spis powszechny – pytania. Czego dotyczą i jakie kwestie poruszają?

W tegorocznym spisie powszechnym poruszono następujące kwestie życia obywateli:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem (ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Narodowy spis powszechny. Jaka kara grozi osobom, które nie wypełnią formularza?

Warto również pamiętać o tym, że za brak udziału w spisie powszechnym grozi kara nałożona przez Sąd wysokości nawet 5 tysięcy złotych. To, czy możemy spisać całą rodzinę, czy każdy musi zrobić to osobno, zależy od tego, czy mieszkanie zostało wylosowane do badania reprezentacyjnego. Jest tak,  reprezentant może wypełnić formularz obejmujący wszystkich członków rodziny. Tworzy relacje między nimi i spisuje ankietę mieszkaniową.

Więcej o: