Jak otrzymać zasiłek dla samotnej matki? Przysługuje również mężczyznom i bezdzietnym

Zasiłek dla samotnej matki można otrzymać spełniając określone warunki. Przysługuje samotnym kobietom w trudnej sytuacji, w celu poprawienia warunków majątkowych. Okazuje się, że nie tylko one mogą się ubiegać o to świadczenie. Sprawdź, jakie zasady obowiązują.

Zasiłek dla samotnej matki, to świadczenie, które jest wypłacane regularnie osobom w szczególnej sytuacji. Okazuje się, że nazwa jest potoczna, ponieważ zasiłek może być przyznawany również ojcu, lub osobie bezdzietnej. Państwo dofinansowuje obywateli i obywatelki kraju, w celu poprawienia sytuacji majątkowej dzieci. Dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku braku pobierania alimentów. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek? Jest kilka warunków, o których trzeba pamiętać, składając wniosek

Zasiłek dla samotnej matki 2021. Ile wynosi?

Zasiłek dla samotnej matki (lub ojca) jest to kwota 193 złotych miesięcznie na jedno dziecko. W zależności od liczby dzieci na utrzymaniu, kwota ulega pomnożeniu. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, stała kwota wzrasta o 80 złotych. Jest wypłacana raz w miesiącu i wymaga złożenia specjalnego wniosku. Aby został uznany, należy spełnić określone wymagania. Zasiłek nie zawsze zostaje przyznany. Nie jest to jednak samodzielne świadczenie. Jest to dodatek do świadczenia rodzinnego.

Zasiłek dla samotnej matki. Komu przysługuje?

Okazuje się, że zasiłek dla samotnej matki, nie przysługuje jedynie kobietom. Ubiegać o niego mogą się także samotni ojcowie, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem i nie pobierają alimentów. Zasiłek może otrzymać również fizyczny opiekun dziecka, który sprawuje opiekę nad nieletnim, lub nieletnią. Może być to babcia, dziadek lub np. ciocia. Zasiłek przysługuje również jednemu z rodziców, jeśli sąd nie przyznał alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, lub oddalił wniosek o alimenty. Co ciekawe, o zasiłek mogą ubiegać się także dzieci do 24 roku życia, które kontynuują edukację, w przypadku śmierci obojga rodziców. O wniosek można uskładać podanie przez Internet lub bezpośrednio w urzędzie.

Więcej o: