Jest określony czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski to jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem. Świeżo upieczeni tatusiowie chętnie korzystają z tej formy wolnego. Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski? Kiedy go złożyć? Odpowiadamy.

Urlop ojcowski jest przywilejem, z którego skorzystać może jedynie ojciec dziecka. Ta forma urlopu cieszy się wśród ojców dużą popularnością. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać urlop ojcowski. 

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

mama i dzieckoJak otrzymać zasiłek dla samotnej matki? Przysługuje mężczyznom i bezdzietnym!

Jak długo trwa urlop ojcowski? Kiedy przysługuje?

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych - czyli łącznie z sobotami i niedzielami. Jeżeli w ciągu tych dwóch tygodni wypadają dni wolne od pracy, świadczenie nie zostanie wydłużone. Na długość urlopu ojcowskiego nie ma wpływu liczba narodzonych podczas jednego porodu dzieci (tak jak jest to w przypadku urlopu macierzyńskiego). Urlop ten może zostać wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie dwóch częściach, przy czym każda musi wynosić równo tydzień. Świeżo upieczony tata ma określony czas na wykorzystanie urlopu - musi to zrobić

 • przed ukończeniem przez dziecko 24 miesiąca życia; 
 • przed upływem 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 7, a gdy odroczono wobec niego obowiązek szkolny - do lat 10.

Z urlopu może skorzystać każdy ojciec zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub prowadzący własną działalność gospodarczą. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim.

Zasiłek opiekuńczyWniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Kiedy złożyć wniosek

Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski? 

Według Kodeksu pracy pracownik, który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego, powinien przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek. Musi zrobić to najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. 

Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać: 

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • wymiar urlopu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • własnoręczny podpis pracownika.
Więcej o: