Spis Powszechny 2021. Jaka kara wiąże się z odmową wzięcia udziału w spisie? Możesz stracić bardzo wiele

Narodowy Spis Powszechny 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Do kiedy mamy czas na wypełnienie formularza? I jakie konsekwencje wiążą się z odmową udziału w spisie? Odpowiadamy.

Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się już 1 kwietnia 2021. Raz na dziesięć lat poddajemy swoje życie weryfikacji, podając odpowiedzi na pytania dotyczące naszej codzienności. Jak do tej pory w spisie wzięła udział 1/3 Polaków, a termin końcowy  jest coraz bliżej. Okazuje się jednak, że 30 września przewiduje ostatnie formularze urzędników, a nam czas kończy się w chwili, w której zadzwoni do nas rachmistrz. Jaką karę przewiduje odmowa udziału?

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Do kiedy trwa Spis Powszechny? Czas na wypełnienie formularza jest coraz krótszy

Tak, jak pisaliśmy, spis rozpoczął się 1 kwietnia 2021, a kończy 30 września 2021. Początkowo terminem zamykającym akcję miał być 30 czerwca, jednak ze względu na pandemię koronawirusa postanowiono powiększyć ramy czasowe. Wzięcie udziału w spisie jest obligatoryjne i dotyczy wszystkich osób fizycznych stale i tymczasowo zamieszkałych na terenie  Polski. Jak mówi podczas rozmowy z Radiem Wrocław Dominik Rozkrut,  prezes Głównego Urzędu Statystycznego:

 • Przypominam wszystkim, bo często ten argument słyszymy, że mamy czas do końca września. Tak, chyba że zadzwoni do państwa lub przyjdzie rachmistrz spisowy. Wtedy już tego czasu nie ma. W tym momencie dla każdego, z którym się skontaktujemy, ten czas się kończy. Ten czas jest jakby dla nas, nie dla respondentów. Respondentów jednak namawiamy, żeby się spisać przez internet, tak jest najszybciej 

Narodowy Spis Powszechny. Jak się zapisać? Istnieją trzy wyjścia

Spis Powszechny dotyczy wszystkich osób fizycznych stale lub tymczasowo zamieszkujących w mieszkaniach, domach czy budynkach znajdujących się na terytorium Polski oraz osób niemających miejsca zamieszkania. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, istnieją trzy sposoby zapisu:

 • Przez Internet

To najszybsza i najwygodniejsza ze wszystkich możliwości. Wystarczy zalogować na stronie nsp2021.spis.gov.pl  za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. Spisu należy dokonać maksymalnie dwa tygodnie po zalogowaniu.

 • Telefonicznie

Kolejną opcją jest połączenie telefoniczne z infolinią. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279-99-99. Opcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.

 • Rachmistrz

Ostatnim rozwiązaniem jest wywiad przeprowadzony przez rachmistrza. Z powodu pandemii koronawirusa opcja ta jest ograniczona, ale gdy termin spisu będzie dobiegał końca, możemy się spodziewać telefonu od niego.

Narodowy Spis Powszechny kara. Jakie konsekwencje wiążą się z odmową udziału?

Odmowa wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym wiąże się z niemałymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie". Okazuje się, że w chwili, w której nie zdecydujemy się podać danych w formularzu, Sąd może nałożyć na nas karę równą nawet pięciu tysięcy złotych. Co więcej, podanie fałszywych informacji także wiąże się z grzywną, a ponadto grozić może nam nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Spis powszechny – lista pytań. Z jakimi pytaniami przyjdzie się nam zmierzyć?

W tegorocznym spisie powszechnym poruszono następujące kwestie:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem (ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).
Więcej o: