Świadczenie pielęgnacyjne. Czy możemy liczyć na zastrzyk gotówki? Nie wszyscy z niego skorzystają

Świadczenie pielęgnacyjne 2021. Czy w przyszłym roku dostaniemy więcej? Niektórzy z nas będą musieli podjąć trudną decyzję. Warunki otrzymania świadczenia są krzywdzące.

Świadczenie pielęgnacyjne 2021 to świadczenie przekazywane na ręce osobom, które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Niestety osoby te muszą spełniać jeden warunek, których komplikuje ich sytuację życiową. Wielu uważa go za niesprawiedliwy i krzywdzący. Aby otrzymać wsparcie od państwa, muszą zrezygnować z pracy. Czy takie warunki dają szansę na godne życie? Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które codzienność skupiają na opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem. Mogą je pobierać:

  • Matka lub ojciec niepełnosprawnego dziecka
  • Opiekun dziecka
  • Osoba, która wciela się w rolę rodziny zastępczej, spokrewnioną w imieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej
  • Inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny
  • Osoba, która nie jest spokrewniona z dzieckiem niepełnosprawnym, jeżeli jego rodzice nie żyją, są pozbawieni praw rodzicielskich, nie mają osób spokrewnionych w pierwszym stopniu itd.
przysługuje osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – czytamy na stronie gov.pl

Aby pobrać świadczenie, osoby te muszą zrezygnować ze swojej pracy. To niesamowicie krzywdzące dla wielu z nich, ponieważ wysokość świadczenia nie odpowiada realiom dzisiejszego świata. Czy może istnieć w ogóle mowa o godnym życiu, jeśli możemy przeżyć je za tak niskie wsparcie i przy tym nie mamy możliwości dodatkowego zarobku?  Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2021?

Świadczenie pielęgnacyjne 2021. Ile wynosi? Czy możemy liczyć na większe wsparcie?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku wynosi 1971 zł miesięcznie. Zgodnie z podwyżką najniższego wynagrodzenia za pracę, do góry pójdzie także wysokość świadczenia. Relacja ta wynika z art. 17 ust. 3a-3d o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia każdego roku. Jego wskaźnikiem jest natomiast procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do poprzedniego. Niedawno rząd przekazał propozycję podniesienia najniższej krajowej o 7,1 %, a co za tym idzie, prawdopodobnie świadczenie pielęgnacyjne w 2022 r. wzrośnie o 140 zł.

Więcej o: