Narodowy Spis Powszechny. Do kiedy trzeba się zapisać? Czasu jest coraz mniej

Narodowy Spis Powszechny 2021 wystartował już 1 kwietnia. Od tego czasu możemy zacząć wypełnianie formularza dotyczącego m.in. naszej aktywności ekonomicznej czy demografii. Do kiedy jest spis powszechny i jaka kara grozi za odmowę wzięcia w nim udziału? Odpowiadamy.

Spis powszechny przeprowadzany jest raz na dziesięć lat i obejmuje wszystkich, którzy stale lub tymczasowo zamieszkują terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawdzane są informacje dotyczące m.in. aktywności ekonomicznej czy demografii. Tegoroczny spis wystartował już 1 kwietnia. Do kiedy mamy czas na to, aby się zapisać? 

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?

Narodowy Spis Powszechny. Spis ludności do kiedy trwa i kogo dotyczy?

Tegoroczny spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i planowo powinien trwać do 30 czerwca. Ze względu na okoliczności pandemii koronawirusa postanowiono jednak przedłużyć czas na wypełnienie formularza i ostatecznie termin końcowy przesunięto na 30 września 2021. Kogo dotyczy spis? Udział w nim jest obowiązkowy i zobowiązane do niego są wszystkie osoby fizyczne stale lub tymczasowo zamieszkujące mieszkania, budynki na terenie Polski oraz wszystkich osób fizycznych nieposiadających miejsca zamieszkania.

Narodowy Spis Powszechny przez Internet i inne sposoby zapisu. Jak się zapisać?

Zgodnie z ustaleniami Głównego Urzędu Statystycznego istnieją trzy sposoby wypełnienia formularza. Każdy z nich został dostosowany do różnych warunków domowych obywateli RP. Pierwszym z nich będzie internetowy spis powszechny. Aby wziąć w nim udział, należy zalogować się na stronie gus spis.gov.pl i zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub numeru PESEL.

Kolejnym sposobem jest spis telefoniczny, którego możemy dokonać, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99. Opcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jeśli nie zdecydujemy się na żadną z metod, możemy spodziewać się telefonu od rachmistrza. Zwykle dzwonią z numeru 22-828-88-88 lub z numeru infolinii spisowej. Co w przypadku, w którym odmówimy  wzięcia udziału w spisie? Możemy spodziewać się kary wynoszącej nawet do 5 tysięcy złotych.

Narodowy Spis Powszechny pytania obowiązkowe. Jakich sfer naszego życia będą dotyczyć?

W tegorocznym spisie powszechnym pojawiły się m.in. następujące pytania:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

 Pełną listę pytań możemy znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej o: