Wniosek o EKUZ. Gdzie go złożyć? Czy wyrobienie karty jest bezpłatne?

Planujesz urlop za granicą? Zanim wyjedziesz do kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tzw. karta EKUZ to dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ. Jak złożyć wniosek o EKUZ?

Zastanawiasz się, jakie dokumenty warto ze sobą zabrać, wyjeżdżając na zagraniczne wakacje? Koniecznie zaopatrz się w EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnego leczenia w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Kto może ją otrzymać? Ile kosztuje wyrobienie karty? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

Zobacz wideo Bodnar o certyfikatach covidowych: Bardzo dobrze, że zostaną wprowadzone

Bon turystyczny 2021Jak złożyć wniosek o bon turystyczny? Uzyskanie bonu zajmie ci kilka chwil

Karta EKUZ. Kto może się ubiegać? 

EKUZ otrzymasz jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń w Polsce. To znaczy, że kartę otrzymają wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę, prowadzący własną firmę, osoby zarejestrowane jako bezrobotni, emeryci i renciści. Kartę otrzymają także osoby nieubezpieczone, które mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych np. kobiety w ciąży lub dzieci do 18. roku życia. 

Wniosek o EKUZ. Jak uzyskać kartę? 

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na jeden z pięciu sposobów: 

  • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ; 
  • pocztą elektroniczną; 
  • pocztą tradycyjną;
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP);
  • przez Internetowe Konto Pacjenta. 

Jeśli planujesz złożyć wniosek osobiście lub wysłać go pocztą, możesz pobrać go ze strony nfz.gov.pl. Wyrobienie karty jest bezpłatne. 

Bon turystyczny dla senioraBon turystyczny dla seniora. Emeryci nie skorzystają z dofinansowania w wakacje

EKUZ. Potrzebne dokumenty

Do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego potrzebne są: 

  • legitymacja - w przypadku osób, które ukończyły 18 lat, są uczniami lub studentami i zostały zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny;
  • dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaniem pracy;
  • dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy;
  • upoważnienie – jeśli wniosek składasz za inną osobę.

W pozostałych przypadkach NFZ wyda kartę bez dodatkowych dokumentów (wystarczy dowód osobisty). Prawo do uzyskania EKUZ zostanie potwierdzone na podstawie danych z bazy NFZ. 

Więcej o: