Świadczenie przedemerytalne 2021. Kto może się o nie ubiegać? Ten warunek jest decydujący

Świadczenie przedemerytalne 2021 przysługuje osobom, które zbliżają się do okresu emerytalnego, ale ze względu na wiek nie mogą znaleźć pracy. Warunki dla uzyskania pomocy są jednak bardzo restrykcyjne. Kto może się ubiegać o dodatkowy zastrzyk gotówki? Odpowiadamy.

Świadczenie przedemerytalne, znane także jako zasiłek przedemerytalny to forma pomocy od państwa niesiona starszym osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Ma pełnić funkcję środków do życia w sytuacji, w której osoby te ze względu na wiek nie mogą znaleźć pracy. Trzeba jednak spełniać określone warunki weryfikujące słuszność pobierania świadczenia. Jakie?

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Świadczenie przedemerytalne 2021. Kto może się o nie ubiegać?

Zgodnie z ustawą oraz informacjami podawanymi przez ZUS, aby możliwe było uzyskanie świadczenia, należy spełniać warunki wspólne oraz indywidualne. W ramy warunków wspólnych wchodzi pobieranie przez okres 180 dni zasiłku dla bezrobotnych oraz aktualny status osoby bezrobotnej. Ważne jest także to, aby w tym czasie nie pojawiła się sytuacja, w której osoba ubiegająca się o świadczenie odmówiła zaproponowanej ofercie zarobku. Wniosek musi zostać złożony w ciągu 30 dni od wydania dokumentu potwierdzającego poprzednie warunki.

Indywidualne kwestie obejmują wiek – w przypadku kobiet jest to 56 lat, a w przypadku mężczyzn 61 lat – oraz okres uprawniający do emerytury (analogicznie 20 lat i 25 lat pracy) w przypadku firmy, w której przepracowałeś przynajmniej 6 miesięcy, a zwolnienie związane było z jej upadkiem lub niewypłacalnością.

Inny przypadek dotyczy zwolnienia z pracy, które wynikało z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Tutaj także okres przepracowany w firmie powinien wynosić 6 miesięcy, jednak wiek oscyluje na krawędzi 55 lat i 60 lat, a staż pracy powinien wynosić 35 lat i 40 lat.

Do stażu pracy zaliczają się lata składkowe i nieskładkowe, ale okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Świadczenie przedemerytalne 2021. Ile wynosi?

Od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 wynosi 1262,34 zł. Świadczenie podlega waloryzacji, której zasady przewidziane są w ustawie emerytalnej. Pamiętaj także o tym, aby poinformować organ rentowy o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego  oraz o jego wysokości. Poinformowanie ZUS-u o zatrudnieniu lub zawarciu umowy, na podstawie której jesteśmy objęci ubezpieczeniem społecznym,  leży w obowiązkach pracodawcy i świadczeniobiorcy.

Więcej o: