Okresowa emerytura kapitałowa nie przysługuje wszystkim członkom OFE. Jakie warunki należy spełnić?

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie dla kobiet po 60. roku życia. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, aby ZUS wypłacił tę formę emerytury. Kto otrzyma emeryturę kapitałową? Odpowiadamy.

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie ze środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Wypłacana jest członkom otwartego funduszu emerytalnego, którzy na swoim subkoncie zebrali wystarczające środki. Kto otrzyma okresową emeryturę kapitałową? 

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa? 

Okresowa emerytura kapitałowa należy się kobietom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, a także: 

  • należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
  • ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),
  • mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,
  • mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed miesiącem, w którym przyznaliśmy emeryturę na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

Okresowa emerytura kapitałowa zostanie ci przyznana od dnia, w którym ZUS przyzna ci emeryturę na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oba świadczenia będą wypłacane jednocześnie. Okresowa emerytura kapitałowa będzie przysługiwała ci do ukończenia 65. roku życia.

Co jeśli na twoim subkoncie w ZUS nie ma odpowiedniej sumy środków? Jeżeli suma zgromadzonych przez ciebie środków będzie mniejsza niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego, to nie przysługuje ci emerytura kapitałowa. Wtedy ZUS doliczy te środki do podstawy, od której oblicza emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ile wynosi dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego? W okresie od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku wynosi ona 4793,20 zł. 

Jak ustalana jest wysokość okresowej emerytury kapitałowej? 

ZUS ustali wysokość okresowej emerytury kapitałowej dzieląc środki na twoim subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia osoby w twoim wieku. Średnie dalsze trwanie życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Są one ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim" i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Więcej o: