Pytania ze spisu powszechnego wywołują wiele emocje. Czy pytanie o wiarę jest obowiązkowe?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony jest raz na 10 lat. Rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 roku. Pytania ze Spisy Powszechnego wywołują sporo kontrowersji. O co pyta GUS?

Spis powszechny jest badaniem demograficznym i statystycznym, którego celem jest zebranie informacji na temat stanu i struktury ludności. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie spis.gov.pl, obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis powszechny wywołuje wśród Polaków wątpliwości i kontrowersji. O co pyta Główny Urząd Statystyczny? Które pytania Polacy uważają za problematyczne lub niewygodne? 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Spis powszechny 2021. Jaka kara grozi za brak udziału? Jak się spisać? (zdjęcie ilustracyjne) Spis Powszechny 2021. Jaka kara wiąże się z odmową wzięcia udziału w spisie?

Pytania ze spisu powszechnego wywołują kontrowersje. Które pytania nie spodobały się Polakom?

Wiele pytań ze spisu powszechnego wywołuje u Polaków emocje. Część oburza szczegółowość pytań, inni powołują się na konstytucję i mówią o naruszeniu wolności, kolejni boją się, że podawanie danych przez internet jest niebezpieczne. 

Lista pytań jest bardzo długa i faktycznie dość szczegółowa. Najwięcej kontrowersji wywołują pytania o pozostawanie w niesformalizowanym związku partnerskim, wyznawaną religię czy dane współlokatorów. 

Ewidentnie, osoby konstruujące formularz nie pomyślały, że w jednym domu mogą mieszkać ze sobą osoby niespokrewnione, które niekoniecznie będą chciały dzielić się ze współlokatorami swoimi danymi wrażliwymi.

Pytania ze spisu powszechnego. Odpowiedź na pytanie o wiarę jest dobrowolna

Pytanie o wiarę również wywołuje wiele emocji. Jego treść dosyć jednoznacznie sugeruje, że chodzi tutaj o formalną przynależność, a nie o to czy z kościołem się identyfikujemy. Czy to oznacza, że ochrzczony, który nie dokonał apostazji musi - pod groźbą kary - zaznaczyć np. kościół katolicki? Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do prezesa GUS zauważył, że Rzecznik przypomniał, że zgodnie z art. 53 ust. 7 konstytucji nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Jak zapewnia GUS, odpowiedź na pytanie jest dobrowolna i nie trzeba argumentować jej odmowy. 

Tak samo dobrowolna jest odpowiedź na pytanie o pozostawanie w nieformalnym związku. Natomiast jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" małżeństwa jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą jako stan cywilny podać: żonaty/zamężna. GUS uzna te informacje za zgodne z prawdą. 

Starsza kobieta Okresowa emerytura kapitałowa nie przysługuje wszystkim członkom OFE

Spis powszechny 2021. Kary za odmowę wzięcia udziału lub podanie fałszywych danych 

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wiąże się z możliwością nałożenia przez sąd kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł, a za przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym grozi kara ograniczenia wolności do lat 2. 

Więcej o: