500 plus dla seniora nie należy się wszystkim. "Tak kombinują, żeby mało kto dostał"

Program 500 plus to jedna z form pomocy rodzinom. Na początku mogły z niego korzystać rodziny z dziećmi, a od początku bieżącego roku, pomoc trafia też do seniorów. Nie wszyscy jednak otrzymają świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić?

O dodatek 500 plus mogą się teraz starać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także seniorzy. Od początku 2021 roku program został rozszerzony i o dodatkowe świadczenie mogą się ubiegać także emeryci. Są jednak pewne warunki. Sprawdź, jakie. 

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

500 plus dla seniora. Kto otrzyma świadczenie? Jakie dokumenty należy złożyć? 

O świadczenie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, emeryci niezdolni do samodzielnej egzystencji lub ci, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Poza wnioskiem o 500 plus należy także przedłożyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • inne dokumenty jak np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej. 

Dwa ostatnie dwa dokumenty dotyczą seniorów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

500 plus dla seniora zależy od wysokości emerytury. Nie wszyscy dostaną dofinansowanie

Niestety, stan zdrowia nie jest jedynym kryterium do otrzymania dodatkowego świadczenia. Kolejna rzecz, która jest brana pod uwagę to wysokość świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych np. emerytura lub renta. Pełną kwotę (500 zł) otrzymają jedynie seniorzy, których  dochód nie przekracza 1227,08 zł brutto. Jeżeli dochód przewyższa tę kwotę, to świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: jeżeli dochód seniora wynosi 1427,08 zł brutto, to otrzyma on dodatek pomniejszony o 200 zł, czyli 300 zł. 

To oznacza, że seniorzy, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 1727,08 zł brutto, nie otrzymają dofinansowania. 

Warto zaznaczyć, że do sumy świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie są brane pod uwagę renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny.

500 plus dla seniora wywołuje wiele kontrowersji

Na internetowych forach pojawia się wiele komentarzy dotyczących wypłaty świadczenia. Internauci często zwracają uwagę, że dodatek jest niewielki, a do tego dotyczy tylko najbiedniejszych emerytów. 

Tak kombinują, żeby mało kto dostał. Emerytura 1200 zł to nędza i 1500 na rękę też. Zwłaszcza gdy osoba jest samotna. Po opłaceniu wszystkiego zostają grosze. Jeszcze jakie warunki trzeba spełniać:  zaświadczenia, wiek. Dopiero może 500 zł. Ale na dzieci lekką rączką 500+,300 wyprawka, wakacje... Mimo że rodzice zarabiają razem ok. 10 tys.zł i więcej. Skandal, co wyprawiają z seniorami.

Czy seniorzy powinni dostawać więcej? 

Więcej o: