Zasiłek rodzinny 2021. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka. Kto dostanie najwięcej pieniędzy?

Zasiłek rodzinny jest bardzo popularnym świadczeniem. Przyznawany jest jednak tylko w określonych sytuacjach, a jego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka. Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Komu zostanie przyznane świadczenie?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Przyznawany jest rodzicom, prawnym opiekunom, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) do momentu: 

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • ukończenia przez dziecko 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobom pełnoletnim uczącym się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub wyrokiem sądu. 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2021. Nie każdy otrzyma świadczenie

Zasiłek rodzinny przyznawany jest tym, których dochód na członka rodziny nie przekracza 674 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - jest to kwota 764 złote. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny? 

  • Obecnie kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Wnioskodawca otrzyma więc: 
  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Czy można złożyć wniosek online?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2021 roku. Formularz wniosku znajdziesz tutaj: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 

Wnioski przyjmowane są także za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wnioski o zasiłek rodzinny będzie można składać online od 1 lipca 2021 roku. 

Więcej o: