Zasiłek rodzinny 2021. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka. Kto dostanie najwięcej pieniędzy?

Zasiłek rodzinny jest bardzo popularnym świadczeniem. Przyznawany jest jednak tylko w określonych sytuacjach, a jego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka. Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Komu zostanie przyznane świadczenie?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Przyznawany jest rodzicom, prawnym opiekunom, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) do momentu: 

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • ukończenia przez dziecko 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobom pełnoletnim uczącym się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub wyrokiem sądu. 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zmniejszenie kwoty zasiłku macierzyńskiegoZasiłek macierzyński 2021 - komu przysługuje? Nie każda matka może go otrzymać

Zasiłek rodzinny 2021. Nie każdy otrzyma świadczenie

Zasiłek rodzinny przyznawany jest tym, których dochód na członka rodziny nie przekracza 674 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - jest to kwota 764 złote. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny? 

  • Obecnie kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Wnioskodawca otrzyma więc: 
  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Urlop ojcowskiDo kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Czy można złożyć wniosek online?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2021 roku. Formularz wniosku znajdziesz tutaj: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 

Wnioski przyjmowane są także za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wnioski o zasiłek rodzinny będzie można składać online od 1 lipca 2021 roku. 

Więcej o: