Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy jest wypłacany? Musisz spełniać te warunki

Do jednego z obowiązków pracodawcy należy wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik może go otrzymać, jeśli spełnia określone warunki. Co do nich należy i kiedy wypłacany jest ekwiwalent?

Ekwiwalent, o którym mowa jest finansową rekompensatą za urlop wypoczynkowy, który nie został wykorzystany. Pracownik może go otrzymać pod pewnymi warunkami. Jakimi? Odpowiedź znajdziesz poniżej. 

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska biega w bikini na plaży na Zanzibarze Wybierz serwis

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - sprawdź, czy się kwalifikujesz

Czas wolny od pracy jest jednym z niezbywalnych praw pracownika. Nie można się go zrzec. Ustalony wymiar nie może zostać zmieniony przez pracodawcę. Zdarzają się sytuacje, kiedy urlop nie zostanie wykorzystany w ciągu roku - wówczas wolne dni przechodzą na kolejny. Należy wykorzystać zaległy czas na odpoczynek do 30 września. Na ekwiwalent z kolei mogą liczyć osoby, które nie mogły wziąć wolnego ze względu na wygaśnięcie umowy o pracę lub jej rozwiązanie i jednocześnie wtedy, kiedy nie jest planowana kontynuacja pracy w tym samym miejscu. W sytuacji, gdy stosunek o pracę trwa i planowane jest jego przedłużenie, nie można wypłacić tej należności, ponieważ urlop powinien zostać fizycznie wykorzystany. Wyjątek, kiedy nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu, szerzej omawia artykuł 171.3 kp. Zachodzi on w sytuacji, gdy pracodawca oraz pracownik chcą kontynuować współpracę, której dowodem będzie kolejna umowa zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu pierwszej. Urlop będzie można wykorzystać przy nowym zatrudnieniu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - ile pieniędzy otrzymasz?

W celu obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, należy posłużyć się współczynnikiem, który obowiązuje w roku jego wypłacenia. Pomaga w tym następująca metoda:

x = [365 dni - (liczba niedziel na dany rok + liczba sobót na dany rok + ilość dni świątecznych)]: 12

W bieżącym roku współczynnik równa się 21 dni. Wysokość wynagrodzenia brutto należy podzielić przez tę wartość w celu obliczenia należności za dzień pracy. 

Więcej o: