Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy 2021? Pokrewieństwo nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenie

Zasiłek Pogrzebowy przysługuje bliskim zmarłego, ale nie każdy może go otrzymać. Obowiązują pewne zasady, które bywa, że łączą się z dużym wydatkiem. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Kto może ubiegać się o to świadczenie? Koniecznie sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby liczyć na dofinansowanie w razie pogrzebu. Pamiętaj, aby złożyć specjalny wniosek w terminie.

W przypadku śmierci osoby spokrewnionej, obywatelom przysługuje zasiłek pogrzebowy. To specjalne świadczenie, które pomaga bliskim pokryć koszty pogrzebu. Kto może o nie wnioskować? Okazuje się, że jest to osoba, która spełni określone warunki. Wiąże się to z dużymi wydatkami. Pogrzeb to obrządek, któremu towarzyszy wiele zwyczajów. Tradycyjny rodzaj pochówku kosztuje kilka, do kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku kremacji, lub balsamowania, kwoty są bardzo wysokie. Jak otrzymać specjalny dodatek i ile wynosi? Należy złożyć specjalny wniosek i czekać na jego rozpatrzenie. Istnieje limit czasowy.

Zobacz wideo Piotr Cieszewski wniósł flagę Szlachetnej Paczki na Everest. O ks. Stryczku mówi: "To było jak zderzenie z pociągiem"

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2021? Oto najnowsze informacje na bieżący rok

Zasiłek pogrzebowy niezmiennie od 1 marca 2011, zgodnie z decyzją rządu, wynosi równo 4000 złotych. Jest to kwota, która ma na celu częściowo pokryć koszty pogrzebu. Do marca 2011 roku, wynosił on 6 tysięcy 400 złotych i stanowił równowartość podwojonej sumy wynagrodzenia miesięcznego, które średnio otrzymałby zmarły. Posłowie Lewicy proponują, aby obecna wartość świadczenia wynosiła 7000 złotych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Świadczeniobiorca musi ponieść koszty

Zasiłek pogrzebowy przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego. Wnioskować o niego może jednak wyłącznie osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Jeśli za pogrzeb płaciła więcej niż jedna osoba, wtedy suma zasiłku jest dzielona przez liczbę osób, które zorganizowały obrządek. W Polsce koszty pogrzebu bywa, że są bardzo wysokie. Wynoszą od 7, do nawet 18 000 złotych. Coraz więcej osób decyduje się na kremację krewnych, a także balsamowanie zwłok. Kosztuje też ceremonia pogrzebowa w kościele, miejsce na cmentarzu, nagrobek i wynajęcie usług domu pogrzebowego, celem przetransportowania i przechowania trumny. Na tej podstawie rząd uznał, że kwota 4000 złotych wspomoże rodzinę zmarłego.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy? Konieczne jest złożenie wniosku w terminie

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od śmierci osoby bliskiej. Wśród osób organizujących pogrzeb, o świadczenie mogą ubiegać się m.in pracodawcy, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna z kościoła, lub związku wyznaniowego. Zasiłek pogrzebowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i właśnie tam należy złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy? Istnieją trzy możliwości

Aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy, musimy dostarczyć odpowiednią formę dokumentu, jest to druk Z-12. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu, jednak w przypadku, kiedy wnioskuje najbliższa rodzina, ZUS jest w stanie sam dostarczyć do urzędu odpowiednie zaświadczenie o śmierci. Należy podać dane osoby zmarłej, w tym imię, nazwisko, pesel i datę zgonu. W przypadku osób, którym nie nadano numeru pesel, podaje się miejsce w którym nastąpiła śmierć. Wniosek należy składać drogą pocztową, lub online na platformie PUE ZUS. Do druku należy dołączyć dowód na pokryte koszty pogrzebu i udowodnić pokrewieństwo, lub powinowactwo, oraz zaświadczenie płatnika o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także niezbędnych składkach. 

Więcej o: