500 plus nie dla wszystkich seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze?

Od początku bieżącego roku seniorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu 500 plus. Jednak nie wszystkim emerytom i rencistom przysługuje świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tzw. 500 plus dla seniora?

Z programu 500 plus rok rocznie korzysta około 500 tysięcy Polaków. W tym roku program został rozszerzony i o dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się także emeryci i renciści. Trzeba jednak spełniać pewne warunki, aby otrzymać pieniądze

emeryci, zdjęcie ilustracyjne Zasiłek pielęgnacyjny 2021 mops: nie każdy otrzyma wsparcie. Poznaj warunki

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

O wsparcie finansowe z programu 500 plus mogą ubiegać się seniorzy niezdolni do samodzielnej egzystencji lub ci, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć oraz odpowiednie dokumenty: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Dwa ostatnie podpunkty dotyczą seniorów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Emerytura stażowa Wcześniejsza emerytura nie oznacza ulgi dla każdego. Emeryci dostaną grosze

Wysokość emerytury ma wpływ na wysokość świadczenia 500 plus dla seniora. Nie wszyscy otrzymają pełną kwotę 

Na przyznanie świadczenia 500 plus dla seniora ma także wpływ wysokość świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych np. emerytura lub renta.  Dochód emeryta lub rencisty nie może przekraczać 1727,08 zł brutto. To oznacza, że osoby pobierające świadczenia pieniężne powyżej tej kwoty nie otrzymają 500 plus. Co ważne, do kwoty dochodu nie wlicza się jednak renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny. 

Aby otrzymać pełne dofinansowanie (500 zł), dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 1227,08 zł brutto. Jeżeli dochód przewyższa tę kwotę, to świadczenie 500 plus zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: jeśli dochód wnioskodawcy wynosi 1327 zł brutto, to otrzyma on świadczenie w wysokości 400 zł (czyli pomniejszone o kwotę przekroczenia, która w tym wypadku wynosi 100 zł). 

Więcej o: