300 plus nie dla każdego ucznia. Od jakiego wieku przysługuje świadczenie?

Od 1 lipca można składać wnioski o dofinansowanie z programu "Dobry start". Rodzice i opiekunowie dzieci, które we wrześniu rozpoczną nowy rok szkolny, otrzymają 300 złotych na wyprawkę. Jak złożyć wniosek o 300 plus przez internet? Kiedy nastąpi wypłata świadczenia? Odpowiadamy.

Od lipca można ubiegać się o dofinansowanie z programu "Dobry start". Od tego roku nabór wniosków odbywa się jedynie drogą elektroniczną, a ich weryfikacją i przyznawaniem świadczenia zajmie się ZUS. Jak złożyć wniosek o 300 plus przez internet? 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

300 plus - komu przysługuje? Od jakiego wieku dziecka można otrzymać dofinansowanie

300 plus jest dofinansowaniem dla rodziców i opiekunów dzieci uczących się oraz dla pełnoletnich uczniów do 20 roku życia, którzy nie są już na utrzymaniu rodziców. Dzieciom niepełnosprawnym świadczenie wypłacane jest do ukończenia 24 roku życia. Przy przyznawaniu świadczenia nie jest brany pod uwagę dochód rodziny

Nie ma dolnej granicy wieku, jednak ważne jest, aby dziecko uczyło się w szkole. Świadczenie przysługuje więc także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Trzeba jednak zaznaczyć, że na dziecko uczęszczające do "zerówki" w szkole nie przysługuje 300 plus. Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole.

"Dobry start" dla studentów. Czy studenci mogą ubiegać się o świadczenie 300 plus? 

Niestety, program "Dobry start" nie obejmuje studentów. Dofinansowanie przysługuje jedynie dzieciom uczącym sie w szkole, a nie w szkole wyższej. 

Jak złożyć wniosek o 300 plus? Przez ZUS, portal empatia i za pośrednictwem banku

Wniosek o świadczenie 300 plus możesz złożyć na trzy sposoby: 

  • przez PUE ZUS; 
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia; 
  • za pośrednictwem banku. 

"Dobry start" 2021. Kiedy składać wniosek o 300 plus? 

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Warto zrobić to w lipcu lub sierpniu, ponieważ wtedy świadczenie 300 plus otrzymamy najpóźniej 30 września. Jeśli złożysz wniosek w terminie od września do listopada, to pieniądze wpłyną na twoje konto po dwóch miesiącach od daty złożenia wniosku. 

Więcej o: