Minimalna emerytura 2021. Czy w tym roku emeryci dostaną więcej? Nie wszyscy będą zadowoleni

Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent doprowadziła do podwyżki ich kwoty. Nie dla każdego jednak zmiana okaże się znacząca. Ile wynosi minimalna emerytura 2021?

1 marca ustawa o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oficjalnie weszła w życie obywateli. Zgodnie z jej ustaleniami  emerytury oraz renty zostały podniesione o wskaźnik waloryzacji wynoszący 104,24 procent.  

Waloryzacji podlegają emerytury i renty przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2021 r., jeśli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem. ZUS zwaloryzuje także świadczenia przyznane na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2021 r., jeśli prawo do nich powstało przed 1 marca 2021 r. i wnioskodawca złożył oświadczenie ERO (Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia wysokości/podjęcia wypłaty tego świadczenia)
Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

W praktyce oznacza to, że emeryci dostaną 4,24 procent więcej środków, niż do tej pory. Każdy emeryt dostanie informację na temat nowej wysokości świadczenia. Ile wynosi minimalna emerytura w 2021?

Minimalna emerytura w Polsce. Ile wynosi  w 2021 roku? Waloryzacja wynosi 4,24 procent

W 2020 roku minimalna emerytura była równa kwocie 1200 zł. W tym roku, biorąc pod uwagę wskaźnik waloryzacji, wzrosła o 4,24 procent, co w praktyce oznacza, że dochody dla emerytów i rencistów będą wyższe. Procent ten przekłada się na podwyżkę wynoszącą 50,88 zł. Minimalna emerytura w 2021 roku wynosi więc 1250,88 zł brutto. Podwyżkami zostały objęte także 13. i 14. Emerytury. Waloryzacja wiąże się także ze wzrostem renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (928,16 zł), renty rodzinnej (1250,88 zł), świadczenia emerytalnego (1262,34 zł) oraz świadczenia przedemerytalnego w przypadku przekroczenia przychodu (631,17 zł).

Oczywiście wraz ze wzrostem kwoty minimalnej, analogicznie wzrastają także emerytury wyższe. Na ten przykład osoba, która pobiera emeryturę wysokości 1500 zł brutto, otrzyma 63,60 zł więcej, a osoba, która otrzymuje 2500, dostanie podwyżkę o 106 zł.

Więcej o: