Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy. Czy jedno wyklucza drugie? Jest jeden haczyk

Wiele osób przebywających na urlopie wychowawczym zastanawia się nad możliwością uzyskania urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy - czy istnieją pomiędzy nimi jakieś relacje? Okazuje się, że tak. Dla niektórych sprawa może być skomplikowana.

Często zdarza się, że zaraz po urlopie wychowawczym wnioskujemy o urlop wypoczynkowy. Jednak czy sprawa połączenia ze sobą tego typu zwolnienia z obowiązków pracownika ma prawo bytu?  Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, nie może żądać od pracodawcy uzyskania urlopu wypoczynkowego. Może jedynie o niego wnioskować. Co to w praktyce oznacza? Sprawa może wydawać się skomplikowana.

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy. Czy możemy żądać urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie wychowawczym?

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu roku, czyli 1 stycznia lub pierwszego dnia pracy, jeśli przypada on w późniejszym okresie roku. Urlop nabywamy z góry, więc nie możemy się go zrzec i jest proporcjonalny do okresu przepracowanych dni u danego pracodawcy. Warunki uzyskania urlopu wypoczynkowego reguluje Kodeks Pracy. Warto jednak zaznaczyć, że prawa tego nie nabywa pracownik, który przebywa na urlopie wychowawczym. Dopiero po jego powrocie do pracy prawo to zostaje mu przywrócone proporcjonalnie do czasu, który został mu do przepracowania do końca okresu zatrudnienia lub do końca bieżącego roku. Długość urlopu wypoczynkowego występującego po okresie wychowawczym będzie więc zależała od tego, czy nieobecność ta przypadła przed nabyciem prawa do urlopu, czy po.

kodeks pracy urlop Kodeks pracy urlop: nadchodzi rewolucja! Dla kogo więcej wolnego?

Czy urlop wychowawczy wyklucza możliwość urlopu wypoczynkowego?

Jeśli nieobecność pracownika trwa przynajmniej miesiąc, urlop wypoczynkowy jest obniżany, przy czym każdy kolejny miesiąc kalendarzowy obniża urlop wypoczynkowy o 1/12. Jeśli natomiast okres nieobecności przypada dopiero po tym, gdy pracownik nabył prawo do urlopu i po jego powrocie, urlop wypoczynkowy zmniejsza się proporcjonalnie do okresu nieobecności. Jednak nie bierzemy tu pod uwagę urlopu wychowawczego.

W  przypadku, gdy pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy po nabyciu prawa do urlopu, prawo do urlopu wypoczynkowego pozostaje mu do wykorzystania w pełnym wymiarze. Niezależnie od tego, czy zdecyduje się on pozostać na urlopie wychowawczym do końca roku, czy powróci w tym samym roku do pracy. Musimy jednak pamiętać, że w czasie, gdy pracownik przebywa na wychowawczym, nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Przysługuje mu ono dopiero po powrocie.

Więcej o: