"Jednym słowem, realnych pieniędzy z tego raczej nie będzie". 500 plus nie dla wszystkich emerytów

Emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd rozszerzył program "Rodzina 500 plus" i od tego roku o tzw. 500 plus mogą ubiegać się również seniorzy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Od początku 2021 roku o dofinansowanie z programu "Rodzina 500 plus" mogą skorzystać także emeryci. Jednak, aby otrzymać pieniądze, trzeba spełniać określone warunki. Komu zostanie wypłacone świadczenie? Czy wszyscy otrzymają pełną kwotę? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

Czternasta emerytura. Kiedy będzie wypłacana? Rząd podał termin (zdjęcie ilustracyjne) Minimalna emerytura 2021. Czy w tym roku emeryci dostaną więcej?

Komu przysługuje 500 plus dla emerytów?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się emeryci, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Poza wnioskiem o 500 plus senior powinien także przedłożyć: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie podpunkty z listy dokumentów dotyczą emerytów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

emerytura a umowa zlecenie, zdjęcie ilustracyjne Umowa zlecenie a emerytura. To czy emeryt otrzyma pieniądze zależy od pracodawcy

500 plus dla emerytów. Nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wysokość świadczenia zależy od wysokości emerytury

Jednym słowem, realnych pieniędzy z tego raczej nie będzie - komentuje jedna z naszych czytelniczek. 

I ma rację. Wysokość świadczenia 500 plus dla seniora zależy od wysokości emerytury. Oznacza to, że nie wszyscy ubiegający się o dofinansowanie dostaną pieniądze, a część otrzyma niepełną kwotę. W przypadku 500 plus dla emerytów dochód brutto nie może przekraczać 1727,08 zł. Osoby, które pobierają świadczenie równe i wyższe niż podane, nie otrzymają świadczenia. Warto wiedzieć, że do kwoty dochodu nie wlicza się jednak renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny. 

Jednak, aby otrzymać pełne świadczenie, czyli 500 zł, dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 1227,08 zł brutto. Jeśli dochód wnioskodawcy przewyższa tę kwotę, to dofinansowanie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych). 

Więcej o: