Ekwiwalent za urlop 2021 nie należy się wszystkim. Pieniądze otrzymasz tylko w jednym wypadku

Czym jest ekwiwalent za urlop? To pieniężna rekompensata za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jej wypłata to obowiązek każdego pracodawcy. Warto jednak zaznaczyć, że ekwiwalent nie zostanie wypłacony każdemu pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu. Kto otrzyma ekwiwalent za urlop 2021?

Prawo do urlopu wypoczynkowego ma każdy pracownik i nie można się tego prawa zrzec. Osoba zatrudniona powinna wykorzystać urlop w roku, za który jest on należny, a jeśli tego nie zrobi, może wykorzystać go do 30 września kolejnego roku. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu w wymiarze, który przysługuje. W pewnych okolicznościach pracownik za niewykorzystany urlop wypoczynkowy może otrzymać pieniężną rekompensatę. Komu przysługuje ekwiwalent za urlop

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Ekwiwalent za urlop 2021. Kto otrzyma rekompensatę za niewykorzystany urlop? 

Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę

To oznacza, że w trakcie trwania stosunku o pracę (np. umowa na czas nieokreślony) lub jeśli  pracownik i pracodawca planują jego przedłużenie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie zostanie wypłacony. Pracownik będzie musiał fizycznie wykorzystać urlop. 

Ekwiwalent za urlop 2021. Kiedy zostanie wypłacony? 

Osobom, którym kończy się stosunek o pracę, a nie mają możliwości wykorzystania przysługującego im urlopu (np. nauczyciele, którzy podpisali umowę do końca roku szkolnego), zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracodawca powinien wypłacić go najpóźniej w ostatnim dniu pracy. 

Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Sprawdź, jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2021? 

Nie potrzebujesz specjalnych aplikacji, aby obliczyć ekwiwalent za urlop. Wystarczy kalkulator. Aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu, stosuje się współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w roku wypłacania. Oblicza się go w następujący sposób: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Jeśli chcesz obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, wystarczy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. 
Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Przysługuje mu jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop? 

2800/21 = 133,33 zł 
133,33 zł x 5 = 666,65 zł brutto

Więcej o: