Kalkulator urlopu macierzyńskiego. Wypłata zasiłku może być opóźniona nawet o kilka miesięcy

Kalkulator urlopu macierzyńskiego może być zależny od ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na formę zatrudnienia, aby otrzymać zasiłek macierzyński na czas. Pieniądze, które przysługują matce mogą być wypłacone nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Sprawdź, czy zmiany dotyczą ciebie.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego pokazuje jaka kwota przysługuje matce, która urodziła dziecko. Do tej pory, obowiązywał zasiłek wypłacany przez okres 12 miesięcy, od dnia porodu. ZUS szykuje zmiany, które mogą skutkować nawet kilkumiesięcznym opóźnieniem, lub skróceniem okresu wypłacania świadczenia. Skutkiem może być krótszy urlop macierzyński i wychowawczy. Zależność, która ma kolosalne znaczenie, to okres ubezpieczenia matki dziecka. Jeśli umowa o pracę, została podpisana w krótkim czasie przed dniem porodu, zasiłek może znacznie się zmniejszyć. Obowiązują określone zasady, które warto poznać. 

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Kalkulator urlopu macierzyńskiego. Jak długo Państwo wypłaca pieniądze matce?

Urlop macierzyński i związany z tym zasiłek, przysługuje każdej kobiecie, która posiada tytuł do jednego z ubezpieczeń społecznych, czyli ubezpieczenia chorobowego. Powstaje on zawsze wraz z zawarciem umowy o pracę. Oznacza to, że kobieta, która urodziła dziecko, musiała być wcześniej ubezpieczona i wykonywać zawód udokumentowany umową z ubezpieczeniem uregulowanym przez pracodawcę. Zasiłek macierzyński przysługuje także matkom, które wykonują udokumentowane usługi oparte o własną działalność gospodarczą. Przyszła matka musi koniecznie pamiętać o wysłaniu zgłoszenia do ZUS, aby wypłacanie świadczenia było możliwe. Urlop macierzyński trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. W przypadku ciąży mnogiej, proporcjonalnie zostaje przedłużony. Skorzystanie z urlopu macierzyńskiego, jest obecnie obowiązkowe. W przypadku przekazania urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka, jest to możliwe dopiero po 14 dniach od daty porodu, aby matka mogła w pełni zebrać siły. 

Kalkulator urlopu macierzyńskiego może się różnić. Urlop rodzicielski również ma znaczenie

Urlop macierzyński jest wypłacany przez 20 tygodni od porodu. Co dzieje się przez pozostałe tygodnie? Matka ma do wyboru dwie opcje, a żeby wybrać jedną z nich, musi złożyć oświadczenie w określonym terminie. Po upływie urlopu macierzyńskiego, następuje bowiem urlop rodzicielski. Matka narodzonego dziecka może otrzymać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy, albo 80% tego wynagrodzenia, jeśli zdecyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Zatem świadczenia wypłacane przez Państwo mogą wynosić zależnie 100% podstawy wymiaru godzin za pierwsze 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, oraz 60% za pozostały okres, lub 80% za cały okres, jeśli kobieta złoży podanie nie później niż 21 dni po porodzie. Warunkiem jest ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek macierzyński kalkulator. Jakie zmiany planuje ZUS? Matki mogą stracić pieniądze!

Według nowych ustaleń, ZUS szykuje dużą rewolucję w zasiłkach. Matki nowonarodzonych dzieci, mogą stracić na wypłacaniu świadczeń. Pieniądze, które trafią na ich konto mogą dotrzeć z nawet kilkumiesięcznym opóźnieniem, a wszystko przez datę podpisania umowy. Zgodnie z planowanym rozporządzeniem, matki które podpiszą umowę w terminie np. dwóch miesięcy przed porodem, otrzymają zasiłek pomniejszony o liczbę dwóch miesięcy. Ma to bezpośredni związek z podpisywaniem umów, aby uzyskać korzyści finansowe po porodzie, które było w ubiegłych latach praktykowane przez wiele kobiet. Pracodawcy oburzali się na zatajanie ciąży, celem otrzymania wyższych świadczeń. W związku z pandemią koronawirusa, matki otrzymywały też w ostatnim czasie wynagrodzenia z dużym opóźnieniem. Nowe zasady mogą znacznie pogorszyć tą sytuację, a nawet odebrać zasiłek na dłuższy czas. 

Więcej o: