Liczysz na pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Ekwiwalent za urlop nie należy się każdemu

Nie wykorzystałeś urlopu wypoczynkowego i zastanawiasz się, czy należy ci się pieniężna rekompensata? Niestety nie każdy pracownik otrzyma ekwiwalent za urlop. Sprawdź, komu się należy i jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop.

Ekwiwalent za urlop to pieniężna rekompensata za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wypłacenie takiej rekompensaty jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Niestety, nie każdy pracownik, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, otrzyma pieniądze. Jaki jest warunek? 

Zobacz wideo Piłeś? Nie wchodź do wody. To najgłupszy pomysł

Urlop wypoczynkowy - kodeks pracy. Komu przysługuje prawo do urlopu? Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy? 

Prawo do urlopu wypoczynkowego ma każdy pracownik i tego prawa nie może się zrzec. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu w wymiarze, który mu przysługuje. Może jednak nie udzielić urlopu w wybranym przez pracownika terminie, jeżeli mogłoby to zaburzyć pracę firmy. Pracodawca musi wówczas zaproponować inną datę urlopu wypoczynkowego. 

Osoba zatrudniona powinna wykorzystać urlop w roku, za który jest on należny. Jeśli tego nie zrobi, może wykorzystać go do 30 września kolejnego roku. Warto jednak pamiętać, że zaległy urlop wypoczynkowy może zostać udzielony bez naszej zgody. 

Ekwiwalent za urlop 2021. Kto otrzyma pieniądze? 

Czy każdy pracownik, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, otrzyma rekompensatę pieniężną? Niestety nie każdy otrzyma pieniądze za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnej umowy o pracę. 

Oznacza to, że pracownik w trakcie trwania stosunku o pracę nie otrzyma ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Tak samo się dzieje w sytuacji, gdy pracownik i pracodawca planują przedłużenie umowy - niewykorzystany urlop pracownik powinien wykorzystać fizycznie, w trakcie trwania kolejnego stosunku o pracę.  

Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2021? 

Obliczenie ekwiwalentu za urlop jest dość proste i nie potrzeba do tego specjalnych aplikacji, wystarczy kalkulator. Aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu, stosuje się współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w roku wypłacania. Oblicza się go w następujący sposób: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Jeśli chcesz obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, wystarczy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. 

Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Przysługuje mu jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop? 

2800/21 = 133,33 zł 

133,33 zł x 5 = 666,65 zł brutto

Więcej o: