Urlop wypoczynkowy. Kodeks Pracy: pracodawca ma prawo nie udzielić urlopu

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracownik nie może się tego prawa zrzec. Zdarza się jednak, że pracodawca nie chce udzielić pracownikowi urlopu w wybranym przez niego terminie. Czy pracodawca ma prawo nie udzielić urlopu pracownikowi?

Zgodnie z art. 161 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Nieudzielenie urlopu i nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie wiąże się z karą grzywny. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi udzielić urlopu pracownikowi w podanym przez podwładnego terminie. 

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Urlop wypoczynkowy. Kodeks Pracy. Ile dni urlopu przysługuje? 

W zależności od stażu pracy pracownika przysługuje odpowiednia liczba dniu urlopowych:

  • 20 dniu urlopu wypoczynkowego ma pracownik ze stażem pracy krótszym niż 10 lat; 
  • 26 dni urlopu dla pracowników ze stażem powyżej 10 lat. 

Na staż pracy nie składa się jedynie świadczenie pracy. Do czasu dolicza się m.in. czas nauki w szkole zawodowej, średniej, policealnej oraz szkole wyższej.

Wniosek o urlop wypoczynkowy. Tylko na jego podstawie pracodawca udzieli urlopu

Pracownikowi zostanie udzielony urlop wypoczynkowy jedynie na podstawie złożonego wniosku. Warto, aby przybrał on formę pisemną. Najczęściej pracownicy korzystają z wniosków obowiązujących w zakładach pracy lub wypełniają formularz online (w wewnętrznym systemie danej firmy). Jeśli w firmie nie ma przygotowanego formularza, pracownik może przedstawić pracodawcy pismo własnoręczne. 

Urlop wypoczynkowy pracownika może być podzielony na części, jednak co najmniej jedna z nich powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopu udziela się na te dni, które są dla pracownika dniami pracy. 

Urlop wypoczynkowy. Kodeks pracy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? 

Kodeks pracy art. 164 §2: Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego lub zmienić wcześniej ustalony termin urlopu pracownika. Wniosek pracownika inicjuje udzielenie urlopu, jednak ostateczna decyzja o udzieleniu urlopu należy do pracodawcy. Ten ma prawo odmówić udzielenia urlopu we wskazanym terminie lub zmienić wcześniej ustalony termin z uwagi na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy lub szczególne sytuacje, które wymagają obecności pracownika w pracy. 

Więcej o: