Emerytura pomostowa. Trzeba spełnić określone warunki. Nie każdy może się o nią ubiegać

Emerytura pomostowa nie przysługuje każdemu. Mogą się o nią ubiegać osoby w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Głównym kryterium przyznania emerytury pomostowej jest rodzaj wykonywanej pracy. Sprawdź, komu może zostać przyznany ten rodzaj emerytury.

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Można ją otrzymać 5, a w niektórych przypadkach nawet 10 lat wcześniej niż zwykłe świadczenie.

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

500 plus dla emerytów500 plus dla seniora - jak je uzyskać? Pomocy nie otrzyma każdy

Komu przysługuje emerytura pomostowa? 

Co oznacza tak właściwie praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Za pracę w szczególnych warunkach uznaje się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze to zadania, których wykonanie może z wiekiem - na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej - stać się dla pracownika trudne i zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. 

Na emeryturę pomostową mogą liczyć osoby, które pracowały np. w warunkach zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Dotyczy to również zawodów determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi. Przez prace w szczególnych warunkach rozumiemy m.in.: 

 • prace na wodzie, 
 • prace pod ziemią, 
 • prace w powietrzu,
 • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. 

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • zajmował się pracą o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat,
 • osiągnął wiek 55 lat u kobiet lub 60 lat u mężczyzn,
 • ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiet i od 25 lat u mężczyzn. 

Emerytury pomostowe. Wysokość świadczenia

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury. Podobnie jak przy zwykłej emeryturze wysokość świadczenia zależy od wysokości zgromadzonych składek. Aby obliczyć wysokość emerytury, należy podzielić podstawę przez średnie dalsze trwanie życia  ustalone na podstawie tablic średniego trwania życia.

PieniądzeEmerytury bez podatku - tabela. Nie wszyscy emeryci zyskają na zmianach

Emerytura pomostowa. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy złożyć wniosek w ZUS-ie. Poza wnioskiem należy dołączyć: 

 • zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 • świadectwa pracy (jeśli jeszcze nie ustalono pracownikowi kapitału początkowego);
 • dokument potwierdzający, że rozwiązano ostatni stosunek pracy.

Wniosek możesz złożyć w placówce, ale także pocztą lub przez internet za pośrednictwem PUE ZUS.

Gigantyczna wyprzedaż włoskiej marki premium! [SPRAWDŹ]

Więcej o: