Urlop wypoczynkowy Kodeks Pracy. Pracodawca ma prawo odmówić. Jest haczyk

Urlop wypoczynkowy Kodeks Pracy. Czy niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego ma jakiś haczyk? Okazuje się, że tak. Sprawdź najświeższe informacje dotyczące zmian w Kodeksie Pracy.

Każdy pracownik podejmujący pracę na podstawie umowy o pracę automatycznie zostaje objęty niezbywalnym prawem do urlopu wypoczynkowego. Prawo to narasta proporcjonalnie do upływu okresu zatrudnienia. Zwiększenie dni urlopu brzmi zachęcająco, ale wszystko ma swoje drugie dno. Jakie warunki należy spełnić, aby nacieszyć się dodatkowym czasem urlopu? Wszelkie regulacje ustala Kodeks Pracy. Sprawdź najświeższe informacje w tym zakresie.

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Urlop wypoczynkowy Kodeks Pracy. Jak złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy i ile dni obejmuje?

Zgodnie z zapisem art. 161 Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek udzielenia swojemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym uzyskał prawo do urlopu. Co więcej, odmowa i nieprzestrzeganie przepisów związanych z nadawaniem urlopów podlega karze grzywny. Mimo to istnieją sytuacje, w których odmowa jest dopuszczalna. Aktualnie mamy do czynienia z 20 dniami wolnymi dla pracowników, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat oraz 26 dniami urlopu dla pracowników ze stażem powyżej 10 lat.  Warto wiedzieć także, że świadectwo pracy wcale nie jest jedynym wyznacznikiem  stażu pracy. Zalicza się do niego także np. czas nauki w szkole średniej czy wyższej.

Aby uzyskać urlop, należy złożyć odpowiedni wniosek (najlepiej w formie pisemnej). Zwykle mamy możliwość korzystania przy tym z odpowiednich wzorów wniosków, które obowiązują w danej firmie lub zdecydować się na formę online w jej wewnętrznym systemie. Jeśli jednak żadna z tych opcji nie jest dostępna, możemy zrobić to tradycyjnie, w formie pisemnej. Urlop wypoczynkowy może nie mieć formy ciągłej, ale przynajmniej jedna z jego części powinna obejmować 14 następnych dni danego miesiąca. Watro jednak wiedzieć, że nie zawsze pracodawca musi zgodzić się na dni wolne, o które ubiega się pracownik.

Kodeks pracy art. 164 §2: Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy

Oznacza to, że wniosek jest jedynie inicjacją dni urlopu wypoczynkowego, ale ostateczna decyzja o terminach należy do pracodawcy. Jeśli wzięcie urlopu zagrażałoby prowadzenia normalnego toku pracy w firmie, zmiana terminu lub odmowa wniosku jest dopuszczalna.

Urlop wypoczynkowy 2021. Jakie zmiany prognozuje Kodeks Pracy?

W ostatnim czasie rozmowy na temat regulacji urlopu wypoczynkowego podlegają sporej kontrowersji. Mówi się, że wkrótce mogą pojawić się spore z miany. Prognozy są następujące:

  • Każdy pracownik, bez względu na staż pracy, będzie miał do wykorzystania 26 dni urlopu
  • Zwiększenie liczby dni urlopu wypoczynkowego z 26 na 31 dla wszystkich pracowników
  • Zwiększenie liczby dni urlopu dla pracowników ze stażem pracy powyżej 10 lat z 26 dni na 31 dni

Nic jednak nie jest jeszcze pewne, a rozmowy trwają nieustannie. Niestety nie wszyscy są zadowoleni z propozycji, które zostały wysunięte. Niektórzy pracodawcy burzą się na narażanie frimy na dodatkowe koszty.

Więcej o: