Ekwiwalent za urlop 2021 - jak go obliczyć? Niestety nie każdy otrzyma pieniądze

Ekwiwalent za urlop 2021 - informacje. Zdarza się, że pracownik nie wykorzysta urlopu, który przypadł na dany rok. Co w takiej sytuacji? Czy dni wolne przepadają? Niektórzy mogą liczyć na ekwiwalent za urlop. Istnieją jednak pewne warunki.

Pracownik, który nie wykorzysta dni urlopowych może liczyć na ekwiwalent. Ubiegać się o tę formę wsparcia mogą jednak nieliczni. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Ekwiwalent za urlop 2021 - komu przysługuje?

Skorzystać z niego może pracownik, który nie wziął urlopu ze względu na wygaśnięcie umowy o pracę lub jej rozwiązanie czy zakończenie współpracy bez możliwości powrotu. Co to oznacza? Pracownik nie otrzyma ekwiwalentu, jeśli nadal pracuje w danej firmie. Dni wolne należy wówczas wykorzystać w sposób fizyczny podczas trwania kolejnej umowy. W ten sposób można sprawić sobie wydłużony wypoczynek.

Ekwiwalent za urlop kalkulator - sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć

Żadne aplikacje nie są potrzebne do obliczenia ekwiwalentu za urlop 2021. W tym celu należy posłużyć się jedynie kalkulatorem. Poniższy wzór przedstawia sposób na obliczenie współczynnika ekwiwalentu:

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12

Na 2021 rok współczynnik wynosi 21 dni. W celu obliczenia ekwiwalentu, który przypada na jeden dzień urlopu, należy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. Załóżmy, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto. Może cieszyć się 5 wolnymi dniami. Ekwiwalent oblicza się w tym przypadku następująco:

2800/21 = 133,33 zł 133,33 zł x 5 = 666,65 zł brutto

Urlop wypoczynkowy - do kiedy można go wykorzystać?

Ten rodzaj wolnego przysługuje każdemu pracownikowi. Pracodawca musi wyrazić zgodę na ten rodzaj wolnego, ale w kwestii terminu nie musi się zgadzać, kiedy dni wolne danego pracownika zaburzają pracę organizacji. Bywa tak, że ciężko jest zorganizować godnego zastępcę. Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku. W przeciwnym razie przepadnie. 

Więcej o: