Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Niektórzy muszą czekać nawet 3 miesiące

Zasiłek chorobowy to świadczenie, które otrzymują pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym. Jednym z warunków jego otrzymania jest opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego. Ile wynosi okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy? Czy zasiłek chorobowy może być wypłacany po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy!

Zasiłek chorobowy wypłacany jest na podstawie zwolnienia lekarskiego. Przysługuje nie tylko z tytułu choroby pracownika - jest również wypłacany rodzicom opiekującym się chorym dzieckiem, wtedy przyjmuje formę zasiłku opiekuńczego. Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby po upływie tzw. okresu wyczekiwania. W zależności od charakteru ubezpieczenia, okres ten jest zróżnicowany. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Kiedy zatrudniony nabywa prawo do zasiłku?

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie określonego w ustawie czasu. Kiedy zatem pracownik otrzymuje prawo do zasiłku? Wszystko zależy od rodzaju umowy. Pracownik zatrudniony z tytułu umowy o pracę nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (w wypadku gdy podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu), natomiast osoba zatrudniona np. na umowę zlecenie prawo do zasiłku otrzyma po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie). 

Warto wiedzieć, że do okresów ubezpieczenia chorobowego wliczają się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:

  • urlopem wychowawczym,
  • urlopem bezpłatnym,
  • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Komu przysługuje zasiłek od pierwszego dnia zatrudnienia? 

Art. 4 pkt 3 ustawy zasiłkowej gwarantuje niektórym prawo do zasiłku od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (bez okresu wyczekiwania). To prawo przysługuje: 

  • absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
  • ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy i stali się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kto po utracie pracy może ubiegać się o zasiłek chorobowy? 

Zgodnie z ustawą zasiłkową, zasiłek chorobowy przysługuje także osobom, które stały się niezdolne do pracy po ustaniu zatrudnienia. Jaki jest warunek? Niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
Więcej o: