Zasiłek rodzinny - wniosek online. Rząd uważa, że nie trzeba podwyższać świadczenia

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla wielu polskich rodzin. Kwota zasiłku nie należy do wysokich i na niewiele starcza. Ceny produktów i usług rosną, a rządzący nie planują w najbliższym czasie podwyżek świadczenia. Do tego wysokość zasiłku nie jest jednakowa dla wszystkich. Ile wynosi zasiłek rodzinny? Jak go otrzymać?

Inflacja rośnie, ceny produktów i usług są coraz wyższe, ale rząd nie planuje podwyżek zasiłku rodzinnego. Do 2024 roku planowane jest utrzymanie wysokości świadczenia na obecnym poziomie. Według rządzących program 500+ znacznie poprawił sytuację materialną rodzin, więc nie zachodzi potrzeba podnoszenia wypłat. 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2021. Kto otrzyma świadczenie? 

Zasiłek rodzinny ma częściowo pokrywać wydatki związanie z utrzymaniem dziecka. Przyznawany jest rodzicom, prawnym opiekunom, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem) do momentu:

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • ukończenia przez dziecko 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje także osobom pełnoletnim uczącym się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub wyrokiem sądu.

Dofinansowanie przyznawane jest rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością dochód rodziny nie może przekraczać 764 zł. 

Zasiłek rodzinny. Ile wynosi świadczenie?

Kwota zasiłku zależy od wieku dziecka. Wnioskodawca otrzyma: 

  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny - wniosek online. Jak złożyć wniosek przez internet? 

Świadczenie otrzymają osoby, które złożą wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Można to zrobić osobiście np. w urzędzie gminy lub przez internet. Składanie wniosków online odbywa się za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Jedyne czego potrzebujesz, aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wnioski o zasiłek rodzinny będzie można składać online od 1 lipca 2021 roku, natomiast wnioski papierowe od 1 sierpnia.  

Więcej o: