Zasiłek rodzinny - wniosek online. Rząd uważa, że nie trzeba podwyższać świadczenia

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla wielu polskich rodzin. Kwota zasiłku nie należy do wysokich i na niewiele starcza. Ceny produktów i usług rosną, a rządzący nie planują w najbliższym czasie podwyżek świadczenia. Do tego wysokość zasiłku nie jest jednakowa dla wszystkich. Ile wynosi zasiłek rodzinny? Jak go otrzymać?

Inflacja rośnie, ceny produktów i usług są coraz wyższe, ale rząd nie planuje podwyżek zasiłku rodzinnego. Do 2024 roku planowane jest utrzymanie wysokości świadczenia na obecnym poziomie. Według rządzących program 500+ znacznie poprawił sytuację materialną rodzin, więc nie zachodzi potrzeba podnoszenia wypłat. 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

SpacerówkaWniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2021 - poznaj warunki. Uwaga na termin

Zasiłek rodzinny 2021. Kto otrzyma świadczenie? 

Zasiłek rodzinny ma częściowo pokrywać wydatki związanie z utrzymaniem dziecka. Przyznawany jest rodzicom, prawnym opiekunom, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem) do momentu:

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • ukończenia przez dziecko 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje także osobom pełnoletnim uczącym się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub wyrokiem sądu.

Dofinansowanie przyznawane jest rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością dochód rodziny nie może przekraczać 764 zł. 

Zasiłek rodzinny. Ile wynosi świadczenie?

Kwota zasiłku zależy od wieku dziecka. Wnioskodawca otrzyma: 

  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowaneŚwiadczenie pielęgnacyjne 2021 - komu przysługuje? Ten warunek wzbudza oburzenie

Zasiłek rodzinny - wniosek online. Jak złożyć wniosek przez internet? 

Świadczenie otrzymają osoby, które złożą wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Można to zrobić osobiście np. w urzędzie gminy lub przez internet. Składanie wniosków online odbywa się za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Jedyne czego potrzebujesz, aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wnioski o zasiłek rodzinny będzie można składać online od 1 lipca 2021 roku, natomiast wnioski papierowe od 1 sierpnia.  

Więcej o: