Zasiłek chorobowy tylko przez 30 dni? ZUS walczy z nadużyciami, ale stracą na tym pracownicy

ZUS już od dawna próbuje walczyć z nadużyciami i coraz częściej prowadzi kontrole zwolnień lekarskich. W pierwszym kwartale 2021 roku wydano aż 3,7 tysięcy decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje reformę zasiłków chorobowych, która ma na celu zniwelowanie nadużyć.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat walczy z nieuczciwymi pracownikami, którzy biorą zwolnienia lekarskie, mimo że nie zachodzi taka potrzeba. Wiele osób w czasie zwolnienia lekarskiego załatwia sprawy rodzinne albo wyjeżdża na wakacje. ZUS już od jakiegoś czasu prowadzi kontrole w celu zweryfikowania zasadności zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zostanie stwierdzone nadużycie, osoba ubezpieczona może utracić prawo do pobierania świadczenia z tytułu choroby za cały okres zwolnienia. Teraz ZUS przygotowuje reformę zasiłków chorobowych, której celem jest walka z tego typu nadużyciami. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Krótszy zasiłek chorobowy. ZUS skróci czas wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Według ZUS-u obowiązujące przepisy stwarzają możliwości do nadużyć np. wielokrotnego lub bardzo długiego korzystania z zasiłku chorobowego, czy pobieranie świadczenia przez długi czas po bardzo krótkim okresie płacenia ubezpieczenia. Jakie zmiany planuje zatem ZUS

Pierwszą z nich jest skrócenie czasu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Już teraz parlament pracuje nad zmianą ustawy i skróceniem obecnych 180 dni do 91 dni pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jednak zamiar jeszcze bardziej skrócić ten okres i proponuje jedynie 30 dni pobierania świadczenia. 

Proponujemy, by zasiłek chorobowy przysługiwał z zasady osobom ubezpieczonym. Zakładamy, że po ustaniu zatrudnienia ta ochrona może być krótsza. Proponujemy taką ochronę przez 30 dni - mówiła na 23. posiedzeniu Rady Przedsiębiorców Agnieszka Ślązak z Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Jakie jeszcze zmiany w zasiłkach chorobowych planuje ZUS? 

ZUS planuje także wziąć się za osoby, które po np. jednodniowej przerwie w pobieraniu zasiłku chorobowego (powrocie do pracy na jeden dzień) ponownie otwierają kolejny okres zasiłkowy. Według planowanej przez zakład reformy, okresy zwolnień lekarskich, które otrzymuje pracownik, sumowałyby się - niezależnie od tego, z jakiego powodu były wystawiane zwolnienia. Istotna będzie jednak przerwa między zwolnieniami. Jeżeli okres między jednym a drugim L4 będzie krótszy niż 90 dni, to zwolnienia będą się sumować. Po wykorzystaniu przysługującego pracownikowi czasu na zwolnieniu będzie można się ubiegać jedynie o kolejne świadczenie z tytułu choroby, czyli o świadczenie rehabilitacyjne. 

Planowane są także zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca. Wypłacane wynagrodzenie chorobowe miałoby być liczone na podstawie zwolnień lekarskich otrzymanych przez pracownika, niezależnie od tego, czy za okres tego zwolnienia otrzyma wynagrodzenie chorobowe, czy nie. Po wyczerpaniu tego okresu (33 dni - dla pracowników przed 50 rokiem życia, a 14 dni - dla pracowników powyżej 50. roku życia) wypłacany byłby zasiłek chorobowy.

Więcej o: