Ekwiwalent za urlop 2021. Aby dostać pieniądze, musisz spełnić pewien warunek

Zastanawiasz się, ile pieniędzy otrzymasz za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Ekwiwalent za urlop jest prawem pracownika do rekompensaty pieniężnej za niewykorzystane dni urlopowe. Niestety, nie każdy pracownik otrzyma te pieniądze. Komu przysługuje? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Sprawdź kalkulator ekwiwalentu za urlop.

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy się pracownikowi pieniężna rekompensata. Jednak jeżeli zastanawiasz się nad niewykorzystaniem urlopu tylko po to, aby otrzymać pieniądze, to musimy cię rozczarować - ekwiwalet za urlop otrzymuje pracownik tylko i wyłącznie w jednym wypadku. Jakim? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Ekwiwalent za urlop 2021. Kto dostanie pieniądze? 

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi i tego prawa nie można się zrzec. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu w wymiarze, który przysługuje zatrudnionemu, ale może zmienić termin urlopu pracownika, jeżeli nieobecność mogłaby zaburzyć pracę organizacji. Osoba zatrudniona powinna wykorzystać urlop w roku, za który jest on należny, ale jeśli tego nie zrobi, może go wykorzystać do 30 września kolejnego roku. 

Czy za niewykorzystany urlop należą się pracownikowi pieniądze? Otóż nie każdemu. Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę. To oznacza, że tylko pracownik, któremu kończy się umowa, a nie miał możliwości wykorzystania urlopu, otrzyma pieniądze (najczęściej ekwiwalent otrzymują nauczyciele, którzy w trakcie trwania roku szkolnego nie mogą wykorzystać urlopu wypoczynkowego). 

Pracownik w czasie trwania umowy o pracę nie otrzyma rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop (np. jeśli pracownik ma podpisaną umowę na czas nieokreślony). Tak samo się dzieje w sytuacji, gdy pracownik i pracodawca planują przedłużenie umowy - niewykorzystany urlop pracownik powinien wykorzystać fizycznie, w trakcie trwania kolejnego stosunku o pracę.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2021? 

Nie potrzebujesz specjalnych aplikacji, aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop. Wystarczy kalkulator albo kartka i długopis. 

Aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu, stosuje się współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w roku wypłacania. Oblicza się go w następujący sposób: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 
W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Jak obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu? Wystarczy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. 

Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Przysługuje mu jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop? 

2800/21 = 133,33 zł 
133,33 zł x 5 = 666,65 zł brutto

Więcej o: