Świadczenie urlopowe 2021 - dodatkowe środki nie dla wszystkich. Poznaj warunki

Świadczenie urlopowe - aktualne informacje. Dodatkowe środki na wypoczynek przysługują pracownikowi, jeżeli zostały spełnione określone warunki. Ten dodatek jest jednorazowy. Czy każdy pracowdawca musi go wypłacić?

Obecnie zainteresowanie tym typem świadczenia rośnie, ponieważ rozpoczął się sezon urlopowy. Wsparcie finansowe można jednak otrzymać, kiedy spełni się pewne wymogi. Czym natomiast różni się świadczenie urlopowe od wczasów pod gruszą? Odpowiedź poniżej. 

Zobacz wideo Anna Wendzikowska w drodze urlop spotkała fana Milika

Świadczenie urlopowe 2021 - pieniądze nie dla wszystkich

Ten rodzaj wsparcia finansowego może otrzymać pracownik danego zakładu, który zamierza udać się na wypoczynek co najmniej 14-dniowy. Świadczenie urlopowe wypłacane jest przez firmy, w których zatrudniono mniej niż 50 pracowników i jednocześnie nie korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warto wiedzieć natomiast, że wypłacanie tego typu wsparcia nie jest obowiązkiem. Świadczenie urlopowe nie jest w żaden sposób powiązane z zasiłkiem urlopowym. 

Świadczenie urlopowe 2021 - ile wynosi?

Pracodawca, który zatrudnia wymaganą liczbą osób w organizacji, sam ustala kwotę tego rodzaju świadczenia. Musi spełniać ona jeden warunek: nie może wychodzić poza odpis podstawowy na ZFŚS, przypadający na dany rok. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli pracodawca przyznałby świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS to pracownik otrzyma:

  • w normalnych warunkach: 1550,26 zł przy pełnym wymiarze godzin oraz 775,13 zł  przy zatrudnieniu na pół etatu,
  • w szczególnych warunkach: 2067,01 zł przy pełnym wymiarze godzin oraz 1033,51 zł przy byciu zatrudnionym na pół etatu.

Świadczenie urlopowe 2021 a wczasy pod gruszą - różnice

Wczasy pod gruszą to nic innego jak wsparcie finansowe wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na umowie o pracę. Przy przyznawaniu świadczenia nie bierze się pod uwagę stażu pracy czy kwalifikacji. Takie środki mogą uzyskać nawet emeryci oraz renciści, którzy kiedyś pracowali w danej organizacji. Pracownik samodzielnie finansuje urlop i następnie pracodawca częściowo bądź w całości refunduje koszty wypoczynku. 

Więcej o: