Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wysoka grzywna za odmowę udziału w spisie

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dokonać spisu powinien każdy, kto czasowo lub na stałe przebywa w Polsce. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary pieniężne. Jak się spisać? Do kiedy należy to zrobić?

Raz na 10 lat odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Tegoroczny organizowany jest w setną rocznicę pierwszego spisu w odrodzonej Polsce. To powszechne badanie demograficzne i statystyczne, którego celem jest zebranie informacji o stanie i strukturze ludności. Spis jest obowiązkowy, a za niewypełnienie tego obowiązku grożą kary pieniężne. 

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Powszechny Spis Ludności 2021. Jak się spisać? W niektórych miastach powstają mobilne punkty spisowe 

Po raz pierwszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się online. Jednak nie tylko za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS można go dokonać. Od osób, które z jakichś powodów nie mogą wziąć udziału w samospisie internetowym, dane zostaną pobrane inną metodą: 

  • poprzez wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym, 
  • wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

W wielu miastach w Polsce pojawiają się także punkty Narodowego Spisu Powszechnego. Punkty spisowe możesz znaleźć m.in. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Kielcach, Włocławku, Bydgoszczy czy Warszawie. 

Spis powszechny. Pytania bywają bardzo osobiste

Niektóre pytania nie sprawiają trudności, ale są bardziej osobiste, więc ludzie różnie reagują na takie pytania - zauważa rachmistrzyni spisowa Beata Kozłowska w rozmowie z TVP Bydgoszcz.

Niektóre pytania ze spisu powszechnego wywołują wzburzenie wśród Polaków. Część oburza szczegółowość pytań, inni powołują się na konstytucję i mówią o naruszeniu wolności, kolejni boją się, że podawanie danych przez internet jest niebezpieczne. Polakom bardzo nie spodobały się pytania o pozostawanie w niesformalizowanym związku partnerskim, wyznawaną religię czy dane współlokatorów. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które nie dopełnią obowiązku zostaną ukarane

GUS przypomina, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału wiąże się z karą. Odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 sąd nałoży karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł, natomiast za przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym grozi kara ograniczenia wolności do lat 2. 

Więcej o: