500 plus dla seniora 2021. Dodatkowe pieniądze tylko dla najbiedniejszych

W tym roku program 500 plus został rozszerzony i o dofinansowanie mogą ubiegać się także emeryci i renciści. Jednak nie wszyscy otrzymają pieniądze. Kryterium dochodowe to tylko jeden z warunków otrzymania wsparcia. Kto może się ubiegać o 500 plus dla seniora?

W tym roku część seniorów ma możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń. Poza 14. emeryturą, czy bonem turystycznym, który zostanie dla emerytów uruchomiony od września, emeryci i renciści mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu "Rodzina 500 plus". Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełniać pewne warunki. 

Zobacz wideo Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmieni kwotę emerytury? [Q&A]

500 plus dla seniora. Nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają świadczenie

Pierwszym kryterium branym pod uwagę przy wypłacie 500 plus emerytom i rencistom jest ich stan zdrowia. O dofinansowanie z programu mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Druga grupa osób, której może zostać przyznane świadczenie to seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać 500 plus dla seniora? 

Poza wnioskiem o 500 plus senior powinien także przedłożyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie dokumenty powinni przedstawić emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

500 plus dla seniora 2021. Tylko najbiedniejsi otrzymają pieniądze

Świadczenie otrzymają tylko emeryci i renciści, których miesięczny dochód nie przekracza 1727,08 zł brutto. Osoby, które pobierają świadczenie równe i wyższe niż podane, nie otrzymają świadczenia. Warto wiedzieć, że do kwoty dochodu nie wlicza się jednak renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny

Kolejna sprawa to wysokość świadczenia. Nie wszyscy wnioskodawcy otrzymają pełne 500 zł. 500 zł otrzymają tylko osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają dofinansowanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych). 

Więcej o: