Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą. Pracodawca nie ma obowiązku dofinansowywania wakacji

Planujesz urlop i zastanawiasz się, czy przysługuje ci jakieś dofinansowanie z tego tytułu? Warto zorientować się, czy otrzymasz świadczenie urlopowe albo wczasy pod gruszą. Choć te dofinansowania są często utożsamiane, nie jest to jedno i to samo. Czym się różnią? Czy pracodawca może nie wypłacać żadnego świadczenia?

Poza wynagrodzeniem za czas urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie ich wypoczynku - świadczenie urlopowe lub wczasy pod gruszą. Czym różnią się te dofinansowania? Czy pracownik ma prawo nie wypłacić żadnego z nich? 

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Ekwiwalent za urlop 2021Ekwiwalent za urlop 2021. Aby dostać pieniądze, musisz spełnić pewien warunek

Wczasy pod gruszą - kto otrzyma świadczenie? 

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego. Firma, która zatrudnia powyżej 50 pracowników na pełnym etacie, powinna prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach niego pracownicy mogą wnioskować o dofinansowanie wypoczynku, zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu. Wysokość takiego świadczenia zależy od sytuacji materialnej pracownika. O tym, w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie socjalne decydują takie kryteria jak: sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

Świadczenie urlopowe - kiedy jest wypłacane? 

Świadczenia urlopowe dotyczą firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników, które zrezygnowały z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe może otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych. Ten rodzaj dofinansowania nie jest wypłacany z funduszu socjalnego, dlatego przysługuje każdemu pracownikowi i nie zależy od jego sytuacji materialnej i życiowej. Wypłata świadczenia nie może też być uzależniona od stażu pracy.

Urlopy dla urzędników - nawet do 12 dni więcej. Przed nami rewolucjaUrlopy dla urzędników - nawet do 12 dni więcej. Przed nami rewolucja

Czy pracodawca może nie wypłacać świadczenia urlopowego lub wczasów pod gruszą? 

Wczasy pod gruszą są świadczeniem socjalnym - o tym, kto dostanie świadczenie i w jakiej wysokości decydują podane w regulaminie firmy kryteria. W związku z tym pracownikowi może nie zostać przyznane dofinansowanie. 

Pracodawcy, którzy zrezygnowali z prowadzenia ZFŚS, nie mają obowiązku wypłacania świadczenia urlopowego. Świadczenia urlopowe mają charakter dobrowolny. Oznacza to, że przepisy dają firmie możliwość stworzenia takiego świadczenia, ale pracodawca może z niego zrezygnować. Musi jednak powiadomić swoich pracowników, że nie będzie wypłacał świadczenia urlopowego. 

Więcej o: