Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą. Pracodawca nie ma obowiązku dofinansowywania wakacji

Planujesz urlop i zastanawiasz się, czy przysługuje ci jakieś dofinansowanie z tego tytułu? Warto zorientować się, czy otrzymasz świadczenie urlopowe albo wczasy pod gruszą. Choć te dofinansowania są często utożsamiane, nie jest to jedno i to samo. Czym się różnią? Czy pracodawca może nie wypłacać żadnego świadczenia?

Poza wynagrodzeniem za czas urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie ich wypoczynku - świadczenie urlopowe lub wczasy pod gruszą. Czym różnią się te dofinansowania? Czy pracownik ma prawo nie wypłacić żadnego z nich? 

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Wczasy pod gruszą - kto otrzyma świadczenie? 

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego. Firma, która zatrudnia powyżej 50 pracowników na pełnym etacie, powinna prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach niego pracownicy mogą wnioskować o dofinansowanie wypoczynku, zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu. Wysokość takiego świadczenia zależy od sytuacji materialnej pracownika. O tym, w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie socjalne decydują takie kryteria jak: sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

Świadczenie urlopowe - kiedy jest wypłacane? 

Świadczenia urlopowe dotyczą firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników, które zrezygnowały z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe może otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych. Ten rodzaj dofinansowania nie jest wypłacany z funduszu socjalnego, dlatego przysługuje każdemu pracownikowi i nie zależy od jego sytuacji materialnej i życiowej. Wypłata świadczenia nie może też być uzależniona od stażu pracy.

Czy pracodawca może nie wypłacać świadczenia urlopowego lub wczasów pod gruszą? 

Wczasy pod gruszą są świadczeniem socjalnym - o tym, kto dostanie świadczenie i w jakiej wysokości decydują podane w regulaminie firmy kryteria. W związku z tym pracownikowi może nie zostać przyznane dofinansowanie. 

Pracodawcy, którzy zrezygnowali z prowadzenia ZFŚS, nie mają obowiązku wypłacania świadczenia urlopowego. Świadczenia urlopowe mają charakter dobrowolny. Oznacza to, że przepisy dają firmie możliwość stworzenia takiego świadczenia, ale pracodawca może z niego zrezygnować. Musi jednak powiadomić swoich pracowników, że nie będzie wypłacał świadczenia urlopowego. 

Więcej o: