Emerytura pomostowa - warunki. Seniorzy mogą być rozczarowani

Emerytura pomostowa to rodzaj wsparcia finansowego, które nie jest przyznawane każdemu. W celu otrzymania tego świadczenia należy spełnić określone warunki. Za główne kryterium przyznania uważa się typ wykonywanej pracy.

Co wyróżnia emeryturę pomostową? Można otrzymać ją 5 lub 10 lat wcześniej w porównaniu do zwykłego świadczenia! Nie tylko z tego powodu rośnie zainteresowanie tym tematem. Jakie warunki należy spełnić, aby móc pobierać ten rodzaj świadczenia?

Zobacz wideo Sandra Kubicka: Podążam drogą Jennifer Lopez. Gdy przejdę na emeryturę, chciałabym opisać moje życie w książce

Emerytura pomostowa warunki: kto może się ubiegać o świadczenie?

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla osób, które wykonywały pracę:

  • w szczególnych warunkach - czyli powiązaną z czynnikami ryzyka, wskutek których można stracić zdrowie (np. praca na wodzie, pod ziemią, w powietrzu oraz w warunkach zmiennego mikroklimatu),
  • o szczególnym charakterze - czyli taką, którą coraz trudniej się wykonuje ze względu na wiek i co za tym idzie, pogorszenie kondycji psychofizycznej. 

Pracownik musi spełniać jeszcze poniższe warunki, zatem należy:

  • być urodzonym po 31 grudnia 1948 roku,
  • zajmować się pracą charakteryzującą się powyższymi cechami przez co najmniej 15 lat,
  • osiągnąć 55 lat wiek u kobiet i 60 u mężczyzn,
  • posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący minimum 20 lat u kobiet oraz 25 lat u mężczyzn.

Emerytura pomostowa - wysokość świadczenia

Ten typ wsparcia finansowego nie może być niższy od kwoty najniższej emerytury. Wysokość emerytury pomostowej jest uzależniona od wysokości zgromadzonych składek. W celu jej obliczenia należy podzielić podstawę przez średnie dalsze trwanie życia, które jest podane na tablicach średniego trwania życia. 

Emerytura pomostowa - jak złożyć wniosek?

Wniosek o ten typ świadczenia należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można dokonać tej formalności drogą online, pocztową lub stacjonarnie. Należy dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie nt. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • świadectwo pracy,
  • rozwiązanie stosunku pracy.
Więcej o: