Wynagrodzenie za urlop nie przysługuje każdemu. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i ile wynosi

Wynagrodzenie za urlop przysługuje za czas, w którym pracownik korzysta z wypoczynku. Pieniądze, które otrzyma są równowartością kwoty, którą pobrałby za wykonywanie swoich obowiązków. Istnieją jednak pewne warunki dotyczące umowy, które pracodawca musi spełnić, aby pracownik mógł otrzymać świadczenie. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i ile wynosi?

Każdy pracownik, który uczciwie wykonuje swoją pracę, ma prawo do odpoczynku. Odpoczynek, to inaczej urlop który przysługuje w wymiarze 20, lub 26 dni. Ten niepełny miesiąc zazwyczaj jest płatny, a jego wartość wynosi średnią, którą pracownik otrzymałby za wykonywaną pracę. Urlop ma na celu zregenerować siły pracownika i bywa, że jest obowiązkowy. Ma formę płatną, a jeśli nie zostanie wykorzystany, pracownik otrzyma specjalne świadczenie w momencie odejścia z pracy. Nie każdy potrafi obliczyć swoje indywidualne wynagrodzenie za urlop. Ile pieniędzy ci przysługuje i jak to policzyć?

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Pensja za czas urlopu. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Wynagrodzenie za urlop, to średnia kwota, którą pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie wykonywał swoje obowiązki. Przysługuje tym, których obowiązuje specjalny rodzaj umowy. Okres urlopu jest naliczany na podstawie przepracowanych dni, lub jest narzucony odgórnie w wymiarze 20, lub 26 dni. Jest możliwy do wykorzystania przez cały rok, ale najczęściej dzieje się to w miesiącach letnich. Aby go obliczyć musimy uwzględnić m.in. pensję zasadniczą, a także dodatki do wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, funkcyjny, motywacyjny, prowizje, premie regulaminowe), wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych na część etatu.

Aby dokładnie wyliczyć wynagrodzenie za urlop na przykładzie swojej wypłaty musimy po kolei wziąć dwa pierwsze składniki, czyli wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Następnie należy uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, dodać składnik zmienny, czyli premię miesięczną z trzech poprzednich miesięcy, a potem sumę wynagrodzeń podzielić przez liczbę godzin pracy pracownika, przypadających na 3 miesiące.

Otrzymamy wtedy wynik, który mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby wówczas nie wykorzystał z urlopu. Na koniec sumujemy wynagrodzenie zasadnicze, plus dodatkowe wpływy, które udało nam się obliczyć, odejmując różnicę, która wyniknęła np. z urlopów zdrowotnych, lub na żądanie. Wynagrodzenie jest płatne ostatniego dnia kalendarzowego.

Urlop wypoczynkowy komu przysługuje. Nie każdy może liczyć na płatne wakacje

Aby otrzymać płatny urlop, należy przede wszystkim zweryfikować swoją formę zatrudnienia. Pieniądze za dni wakacyjnego wypoczynku nie przysługują osobom zatrudnionym na inną umowę, niż umowa o pracę. Konieczne jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie przez pracodawcę. Koniecznie należy się z tym zapoznać, zanim zaplanujesz urlop, aby nie być stratnym finansowo podczas regeneracji sił. 

Co przysługuje za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Warunkiem jest rozwiązanie umowy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy może być wypłacone, jako ekwiwalent. To rodzaj świadczenia, który przysługuje pracownikowi za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy. Przysługuje on tylko wtedy, kiedy pracownik rozwiązał umowę z pracodawcą i nie zdążył skorzystać z dni przeznaczonych na wypoczynek. Inaczej jest w sytuacji, kiedy pracownik nadal jest zatrudniony w danej placówce. Wówczas pracodawca może wysłać go na urlop przymusowy. Dni urlopowe są bowiem obowiązkowe i powinny być przeznaczone na regenerację sił, która wpływa na jakość pracy zatrudnionego na umowę o pracę pracownika. Pracownik ma prawo i obowiązek skorzystać z urlopu w ciągu każdego roku pracy.

Więcej o: