Urlop bezpłatny a ZUS - komu przysługuje? Niestety nie każdemu

Urlop bezpłatny a ZUS - informacje. Z tego rodzaju wolnego można skorzystać za zgodą pracodawcy. W tym czasie nie jest wypłacane wynagrodzenie. Czy ten okres jest wolny od składek? Odpowiadamy.

Kodeks pracy nie ustala maksymalnego czasu trwania urlopu bezpłatnego, zatem można udzielić go na kilka dni, tygodni lub nawet kilka lat! Są jednak pewne warunki, które należy spełnić, aby wybrać się na bezpłatne wolne. Co ze składkami w tym okresie? Poniżej odpowiedź.

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz pochwaliła się widokami z jachtu

Urlop bezpłatny a ZUS - czym charakteryzuje się ten rodzaj wolnego?

Urlop bezpłatny, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z brakiem wynagrodzenia. Wniosek o ten rodzaj wolnego pracodawca może odrzucić, na przykład w sytuacji, kiedy chwilowa niedyspozycja pracownika powoduje zaburzenie pracy danej organizacji. Może być tak, że nie ma w firmie kompetentnej osoby na zwalniane stanowisko. Samowolne zaprzestanie świadczenia pracy przez pracownika może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. 

Urlop bezpłatny a ZUS - co ze składkami?

Warto zaznaczyć, że podczas urlopu bezpłatnego, pracodawca nie odprowadza za pracownika składek ZUS, co skutkuje brakiem ubezpieczenia chorobowego. Z bezpłatnej opieki zdrowotnej można skorzystać przez pierwsze 30 dni urlopu bezpłatnego. W czasie trwania tego rodzaju wolnego pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Pamiętajmy: urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy. 

Urlop bezpłatny a ZUS - wniosek 

Wniosek przekazywany pracodawcy powinien zawierać między innymi dane obu stron, datę i miejscowość sporządzania tegoż dokumentu, prośbę dotyczącą urlopu bezpłatnego, termin wolnego, własnoręczny podpis pracownika. 

Więcej o: