500 plus dla seniora - poznaj warunki. Niestety nie każdy otrzyma wsparcie

Program 500 plus został poszerzony o wsparcie finansowe dla najstarszych. Na dofinansowanie mogą zatem liczyć emeryci i renciści. Jak się jednak okazuje, nie każdy senior może liczyć na ten rodzaj świadczenia. Dlaczego?

Z projektu "Rodzina 500 plus" od początku tego roku mogą korzystać także seniorzy. Oprócz tego, najstarszym przysługują rodzaje wsparcia takie jak 14. emerytura czy bon turystyczny. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Odpowiadamy poniżej.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

500 plus dla seniora. Pieniądze dla wybranych

O dofinansowanie z racji programu "Rodzina 500 plus" mogą ubiegać się seniorzy, którzy są niezdolni do samodzielnego funkcjonowania. Do najliczniejszej grupy pobierających ten rodzaj świadczenia należą seniorzy po 75. roku życia, pobierający zasiłek pielęgnacyjny. Przy składaniu wniosku o ten rodzaj wsparcia należy pamiętać o dołączeniu dokumentów takich jak orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, dokumentację medyczną oraz wszystkie pozostałe zaświadczenia o stanie zdrowia i rehabilitacji w przypadku emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75. rok życia i korzystają z zasiłku pielęgnacyjnego. 

500 plus dla seniora. Wysokość świadczenia

Na dodatkową pomoc mogą liczyć emeryci i renciści, których dochód nie wychodzi poza próg 1727,08 zł brutto. Osoby korzystające z wyższego świadczenia nie mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Pamiętajmy, że do kwoty dochodu nie wlicza się renta rodzinna oraz zasiłek pielęgnacyjny. Warto zaznaczyć również, że nie każdy otrzyma pomoc w wysokości 500 zł. Na tę kwotę mogą liczyć osoby pobierające emeryturę w wysokości 1227,08 zł brutto lub mniejszą. Wyższy dochód wiąże się z obniżeniem świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" o kwotę przekroczenia. 

Więcej o: