Nie każdy może przejść na wcześniejszą emeryturę. Trzeba spełnić pewne warunki

Wcześniejsza emerytura przysługuje tylko niektórym osobom. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stażu lub osiągniętego wieku system emerytalny przewiduje różne możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Nie wszyscy muszą jednak czekać do tego czasu, aby przejść na emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych w latach 1949-1968, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i urodziły się w latach 1949-1968 i spełniają poniższe warunki:

  • osiągnęły wiek emerytalny, który zależy od płci oraz rodzaju pracy;
  • mogą udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • mają udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (informacja musi być zawarta na świadectwie pracy);
  • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE albo za pośrednictwem ZUS-u złożą wniosek o przekazanie zgromadzonych na rachunku środków na rzecz budżetu państwa,

przysługuje wcześniejsza emerytura. Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze to praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia lub wymagająca wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Ten rodzaj pracy powoduje przyspieszenie naturalnego procesu zmniejszania sił pracownika poprzez czynniki zewnętrzne występujące w środowisku pracy.

Wcześniejsza emerytura za ten rodzaj pracy przysługuje kobietom do 55 lat oraz mężczyznom do 60 lat, których czas pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze trwał co najmniej 15 lat. Do takich prac zalicza się m.in. prace: w górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle drzewnym, rolnictwie, służbie zdrowia, przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu itp. Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść także nauczyciele, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze policji, służb specjalnych czy Państwowej Straży Pożarnej. 

Wcześniejsza emerytura - jak ją otrzymać?

Jeśli chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz złożyć wniosek w jednostce ZUS. Można to zrobić na piśmie i wysłać pocztą lub złożyć w placówce, zgłosić ustnie do protokołu lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS

Wcześniejsza emerytura. Czy potrzeba potwierdzić staż pracy świadectwem pracy? 

Świadectwo pracy jest podstawowym dokumentem, którym należy potwierdzić staż pracy. Jeśli jednak nie ma możliwości uzyskania świadectwa pracy, to ZUS może wziąć pod uwagę inne dokumenty np. umowę o pracę itp. W niektórych sytuacjach ZUS może wziąć pod uwagę zeznania świadków, które dotyczą między innymi okresów zatrudnienia przed 15 listopada 1991 r.

Więcej o: